LivingSkills Oy tarjoaa koulutusta ja arviointikonsultaatiota

Konsultaatiota, koulutuspaketteja, mentorointia sekä infotilaisuuksia

Arviointikonsultaatiot sisältävät myös organisaation tarpeisiin räätälöidyt kyselytyövälineet.

Järjestämme koulutuksia eri kokoisille ryhmille, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille sekä heidän asiakkailleen myös koulutuksen tilaajan omista aiheista. Jokainen koulutus räätälöidään yksilöllisesti kunkin asiakasorganisaation tarpeiden mukaan. Koulutuksen pituus vaihtelee sisällön mukaan kahden tunnin koulutuksesta kymmenen päivän koulutuspakettiin.

Syömishäiriöiden perhehoito on vaikuttavaa ja kustannustehokasta

Varaa paikkasi: Seminaari ammattilaisille ja perheille 18.5.2018

Syömishäiriöiden yksilö- ja perhehoito -menetelmäkoulutus huipentuu kaikille avoimeen seminaariin syömishäiriöiden kustannusvaikutuksista, hoidon vaikuttavuudesta ja toimivista työmalleista. Seminaari on kohdennettu sekä päättäjille että käytännön työntekijöille, jotka haluavat kuulla uusista, tehokkaista ja kustannusvaikuttavista hoitokäytännöistä syömishäiriöiden hoidossa.

LUE LISÄÄ!ILMOITTAUDU

Koulutusaiheita

Toimintakyvyn kartoitus, taitovalmennus ja kuntoutus

Voimavaralähtöinen, omista tavoitteista lähteä työskentely motivoi muutokseen.

Johtamisen psykologia ja muutoksen johtaminen

Muutosvastarinta on harhaa: itse muutoksen sijaan vastustetaan sitä miten se tehdään.  Muutosprosessin johtaminen vaatii taitoa ja ymmärrystä.

Persoonallisuusdynaaminen näkökulma työyhteisön kehittämisessä

Erilaiset ihmiset hahmottavat kokonaisuuksia eri tavoin. Osallistava ja askeltava kehittäminen ja kunkin luontaisten vahvuuksien ja haasteiden tunnistaminen saa koko työyhteisön motivoitumaan oman työn kehittämiseen.

NLP, voimavarat ja työssä jaksaminen

Mielikuvien avulla lisää voimavaroja arkeen.

Miten kohtaan asiakkaan, jolla on mielenterveys- tai päihdesairaus?

Tarvitsetko työssäsi valmiuksia kohdata asiakkaita, jotka ovat sairastuneet psyykkisesti tai päihderiippuvuuteen?

Lasten tukeminen, kun vanhemmalla on mielenterveys-, päihde- tai muita ongelmia

Lapset ja nuoret voivat selviytyä haastavissakin olosuhteissa, kun lasta suojaavia tekijöitä vahvistetaan.

Toimiva Lapsi ja Perhe -koulutukset

Lapset puheeksi ja Beardsleyn perheinterventiokoulutukset

Dialektinen käyttäytymisterapia persoonallisuushäiriöiden hoidossa

Tunne-elämän epävakautta voidaan vähentää uusia taitoja opettelemalla.

Vertaisryhmien ohjaaminen (lasten ja aikuisten)

Lasten ja vanhempien vertaisryhmämalli kehitettiin osana Finfami Pirkanmaan Lapselle Lapsuus - hanketta.

Syömishäiriön perhehoito

Syömishäiriöiden perhehoito on kustannustehokasta ja vaikuttavaa.

TILAA KOULUTUS