Syömishäiriöiden vaikuttavat hoidot -mitä uutta on tarjolla?

Seminaari sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille sekä syömishäiriötä sairastavien omaisille on myös aloitus 10 op. Syömishäiriöiden yksilö- ja perhehoito-menetelmäkoulutukselle  

Huippuluennoitsijat ja kiinnostavat teemat:

Poimintoja ohjelmasta: 

Syömishäiriöön sairastuneen kohtaaminen ja hoitosuhteen luominen
TtM Jukka Paappanen, KYS

Hoidon yleiset periaatteet ja hoidon porrastus eri hoitotahojen välillä Käypä hoito-suosituksen mukaan
Käypä-hoito suositustyöryhmän puheenjohtaja LT, dosentti, psykiatrian erikoislääkäri, erikoistutkija Jaana Suokas, HUS

Mitä tiedetään eri hoitomuotojen vaikuttavuudesta?
LL Minna Koskinen, TAYS 

Syömishäiriön vaikutukset perheeseen ja perheen tukemisen merkitys 
Perheen aktivoiminen voimavaraksi (Family Based Therapy ja New Maudsley Approach)
El Reita Nyberg, Sisä-Suomen Syli Ry

Psykofyysinen fysioterapia syömishäiriöiden hoidossa
FT Anna Hasan, Tampereen SYLI-keskus

Kokemuksia syömishäiriöiden psykososiaalisesta hoidosta ja eri terapiamuodoista:
Kognitiivinen terapia  ja dialektinen käyttäytymisterapia 
Psykoterapeutti Jarkko Helmi

Ratkaisukeskeinen terapia 
Psykoterapeutti Taina Karman- Mäkiniemi 

Transdiagnostinen KBT (CBT-E) LT Jaana Suokas, HUS 

CRT (Cognitive Remediation Therapy).
Psykologi Laura Hiekkala- Tiusanen, PSHP

Kollegiaalinen allianssi; hoitotiimin yksimielisyys ja tehtävien jakaminen 
Perhepsykoterapeutti Ari Kaataja, EPSHP

Sairaudesta toipuneen ja omaisen kokemuspuheenvuorot 

LivingSkills Oy tarjoaa koulutusta eri kohderyhmille

Koulutuspaketteja, koulutuksellisia ryhmiä, työnohjausta, mentorointia, kertaluentoja sekä infotilaisuuksia

 • Työyhteisöille ja organisaatioille
 • Eri kokoisille ryhmille
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille sekä heidän asiakkailleen

  Järjestämme tilauskoulutuksia myös koulutuksen tilaajan omista aiheista. Jokainen koulutus räätälöidään yksilöllisesti kunkin asiakasorganisaation tarpeiden mukaan. Koulutuksen pituus vaihtelee sisällön mukaan kahden tunnin koulutuksesta kymmenen päivän koulutuspakettiin.

LivingSkills koulutusaiheita:

 • Toimintakyvyn kartoitus, taitovalmennus ja kuntoutus
 • Johtamisen psykologia ja muutoksen johtaminen
 • Persoonallisuusdynaaminen näkökulma työyhteisön kehittämisessä
 • NLP, voimavarat ja työssä jaksaminen
 • Miten kohtaan asiakkaan, jolla on mielenterveys- tai päihdeongelma?
 • Lasten tukeminen, kun vanhemmalla on mielenterveys-, päihde- tai muita ongelmia
 • Toimiva Lapsi ja Perhe -koulutukset
 • Dialektinen käyttäytymisterapia persoonallisuushäiriöiden hoidossa
 • Vertaisryhmien ohjaaminen (lasten ja aikuisten)
 • Syömishäiriön perhehoito