LivingSkills Palvelut

 

Arviointikonsultaatiot

Koulutuspaketit

Mentorointi

Organisaation tarpeisiin räätälöidyt kyselytyövälineet

6301
 

LivingSkills Oy tarjoaa koulutusta ja arviointikonsultaatiota

 

Seuranta- ja arviointikäytänteiden kehittämisen kokonaisuus

 • Organisaation tai hankkeen arviointisuunnitelman luominen
 • Toiminnan kuvaaminen ja tuloksellisuuden osoittaminen
 • Käytännön kohderyhmätyön tuloksellisuuden osoittamisen (kohderyhmässä aikaansaatu muutos) käytänteiden kehittäminen
 • Päätetään arvioinnin kohteet, luodaan tiedonkeruukäytänteet ja määritellään täsmälliset arviointikriteerit

 

Räätälöimme koulutukset juuri teidän tarpeisiinne

 • Järjestämme koulutuksia eri kokoisille ryhmille, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille sekä heidän asiakkailleen myös koulutuksen tilaajan omista aiheista.
 • Jokainen koulutus räätälöidään yksilöllisesti kunkin asiakasorganisaation tarpeiden mukaan.
 • Koulutuksen pituus vaihtelee sisällön mukaan kahden tunnin koulutuksesta kymmenen päivän koulutuspakettiin.

 

Organisaatiokohtaisten työvälineiden räätälöinti

 • Toiminnan kehittämiseen ja tuloksellisuuden osoittamiseen tarvittavan digitaalisen mittariston luominen palvelumuotoilun keinoin
 • Kartoitetaan tarpeet
 • Kehitetään organisaation tarpeita vastaavat kohderyhmäkohtaiset vaikutusten arviointityökalut toimintaan osallistuville loppukäyttäjille ja eri sidosryhmille
 • Räätälöinnissä hyödynnetään soveltuvin osin organisaation käytössä olevia, muualla validoituja sekä jo olemassa olevia LivingSkills-työvälineitä
 • Arviointiin ja vaikutusten osoittamiseen tarvittavien työvälineiden digitalisointi, kokoaminen organisaation pilvipohjaiselle instanssille ja käyttöönotto

6265

Valtakunnallinen Syömishäiriöliitto – SYLI ry teki mittavan organisaatiomuutoksen talvella 2018. Kehittämiskumppaniksi muutokseen valitsimme LivingSkillsin. LivingSkillsillä on rautainen osaaminen syömishäiriöistä, arvioinnista, yhteiskehittämisestä sekä digitaalisista työkaluista, joten valinta oli helppo tehdä. Olemme sopineet kahden vuoden kehittämiskumppanuudesta, jonka avulla viemme muutoksen menestyksekkäästi maaliin. Kehitämme yhdessä arviointia, vaikuttavuuden mittaamista sekä organisaation sisäisiä prosesseja. Työskentely LivingSkillsin kanssa on ollut antoisaa ja helppoa. Syömishäiriöosaaminen sekä STEA-rahoituksen ja järjestömaailman tuntemus ovat taanneet sen, että puhumme samaa kieltä.
– Kirsi Broström, toiminnanjohtaja, Syömishäiriöliitto – SYLI ry

Koulutusaiheita

Toimintakyvyn kartoitus, taitovalmennus ja kuntoutus

Voimavaralähtöinen, omista tavoitteista lähteä työskentely motivoi muutokseen.

Johtamisen psykologia ja muutoksen johtaminen

Muutosvastarinta on harhaa: itse muutoksen sijaan vastustetaan sitä miten se tehdään.  Muutosprosessin johtaminen vaatii taitoa ja ymmärrystä.

Persoonallisuusdynaaminen näkökulma työyhteisön kehittämisessä

Erilaiset ihmiset hahmottavat kokonaisuuksia eri tavoin. Osallistava ja askeltava kehittäminen ja kunkin luontaisten vahvuuksien ja haasteiden tunnistaminen saa koko työyhteisön motivoitumaan oman työn kehittämiseen.

NLP, voimavarat ja työssä jaksaminen

Mielikuvien avulla lisää voimavaroja arkeen.

Miten kohtaan asiakkaan, jolla on mielenterveys- tai päihdesairaus?

Tarvitsetko työssäsi valmiuksia kohdata asiakkaita, jotka ovat sairastuneet psyykkisesti tai päihderiippuvuuteen?

Lasten tukeminen, kun vanhemmalla on mielenterveys-, päihde- tai muita ongelmia

Lapset ja nuoret voivat selviytyä haastavissakin olosuhteissa, kun lasta suojaavia tekijöitä vahvistetaan.

Toimiva Lapsi ja Perhe -koulutukset

Lapset puheeksi ja Beardsleyn perheinterventiokoulutukset

Dialektinen käyttäytymisterapia persoonallisuushäiriöiden hoidossa

Tunne-elämän epävakautta voidaan vähentää uusia taitoja opettelemalla.

Vertaisryhmien ohjaaminen (lasten ja aikuisten)

Lasten ja vanhempien vertaisryhmämalli kehitettiin osana Finfami Pirkanmaan Lapselle Lapsuus – hanketta.

Syömishäiriön perhehoito

Syömishäiriöiden perhehoito on kustannustehokasta ja vaikuttavaa.

Kysy lisää arviointikonsultaatioista ja koulutuksista tai pyydä tarjous juuri omiin tarpeisiinne soveltuvasta koulutuspaketista.

 
OTA YHTEYTTÄ