Mitä hyötyä asiakkaamme ovat saaneet LivingSkills-toimintamallista?

Viisi tapaa vaikuttaa toiminnan tuloksellisuuteen

#1 Toiminta on tavoitteellista
"Tavoitteet on ollut helppo muodostaa, koska selkeät kehittämiskohdat nousivat LivingSkillsillä esille. Keinoja asiakas on usein sanottanut itse. Hän tietää mikä itseä auttaa."
Kokemuksia toimintamallin käytöstä mielenterveyskuntoutuksessa, Pirkanmaan asumispalvelut Oy

#2 Aito osallisuus mahdollistaa muutoksen
"Kun yhteinen tavoite saavutettu ja todennettu väliarvioinnissa, LivingSkillsin avulla on pystytty nostamaan kuntoutumiselle uusi tavoite. Onnistumisen kokemus saavutuksesta on kannustanut asiakasta eteenpäin kuntoutuksessaan."
Pirkanmaan asumispalvelut Oy

#3 Toipumisorientaatioon pohjautuva toimintamalli siirtää painopisteen raskaammista palveluista avotyöhön
"Toipumisorientaatiolähtöiseen kuntoutusmalliin siirtymisen jälkeen asiakasmäärä on lisääntynyt, mutta kustannukset pienentyneet. Ennen asukkaat siirtyivät muualle työntekijöiden aloitteesta, nyt omasta aloitteestaan. Kaupungin asumispalveluista sijoitutaan tavoitteellisen työn tuloksena aiempaa nopeammin itsenäisempään asumiseen elämänhallinnan lisääntymisen seurauksena."
Mielenterveys- ja päihdepalvelujen vastuualuejohtaja Matti Järvinen, Satakunnan hyvinvointialue

#4 Asiakkaiden tuen tarpeiden tunnistaminen auttaa sijoittamaan heidät oikeisiin palveluihin
"LivingSkills auttaa arvioimaan kevyemmin tuettuun asumiseen siirtymisen oikeaa ajankohtaa. Toimintamalli lisää keskustelua työryhmässä. Tätä kautta syntyy jaettu käsitys tavoiteltavasta toimintakyvystä: Mikä on se toimintakyvyn taso, jolla asiakas selviää arjen ja sairauden oireiden kanssa? Mitä tukitoimia asiakas tarvitsee?"
Kokemuksia LivingSkills työvälineen käytöstä Iideshovin asumispalveluissa, Mielen ry

#5 Toiminnan vaikuttavuus tulee näkyväksi sekä yksilö- että yhteisötasolla
"Vaikuttavuus ja tuloksellisuus -selvityksemme pistemäärä tuplaantui LivingSkills-konsultaation ja työvälineiden avulla. Rahoittaja totesi, että toiminnan vaikuttavuudesta saadaan riittävä kuva. Tämä on vaikuttanut myös jatkorahoitukseemme; saimme lisärahoitusta sekä uuteen toimintaan että nykyisen toiminnan vahvistamiseen. Iso kiitos tästä kuuluu teille!"
Toiminnanjohtaja Kirsi Brostöm, Syömishäiriöliitto – SYLI ry

Neljä keinoa parempaan hoivakulttuuriin

#1 Edistämme ammattilaisten ja asiakkaiden välistä dialogia
"LivingSkills toimintamalli avaa suljettuja ovia, koska sen avulla pystyy puhumaan joistakin asioista, joita ei muuten tule puheeksi. Yhden asiakkaan kanssa keskustelimme lähes tunnin yhdestä kysymyksestä."
Kokemuksia päihdekuntoutuksesta, Silta-Valmennus ry

#2 Vahvistamme asiakkaan osallisuutta ja sisäistä motivaatiota
"Nuoren oma kokemus on, että hänen äänensä tulee vielä paremmin kuuluviin tämän työkalun kautta. Toimintamalli lisää motivaatiota kuntoutukseen niin asiakkaan kuin työntekijänkin puolelta."
Kokemuksia nuorten tukemisesta lastensuojelussa, Tampereen kaupunki

#3 Autamme tunnistamaan tuen tarvitsijan omat tavoitteet tukisuhteessa
"Työkalu tuo näkyväksi myös asioita, joita työntekijät pitävät itsestäänselvyyksinä ja toimivina asioina mutta asiakas onkin arvioinut asian toisin. Omat tavoitteet tulevat paremmin yhteiseen tietoisuuteen työryhmässä yhteenvedon kautta."
Kokemuksia nuorten tukemisesta lastensuojelussa, Tampereen kaupunki

#4 Muutamme hoitosuhteen vuorovaikutusta
"Kun asiakas on tietokoneen äärellä ohjaimissa, niin työntekijästä tulee hänen valmentajansa."
Kokemuksia päihdekuntoutuksesta, Silta-Valmennus ry

Kolme syytä valita LivingSkills-motivaatiotyökalu

#1 Helppokäyttöinen ja selkeä digityökalu
"LivingSkills-motivaatiotyökalua on helppo käyttää, koska siinä on hyvät ja monipuoliset kysymykset, ja sen visuaalinen ilme on hyvä ja selkeä."
Kokemuksia perhetyöstä, Treili Oy

#2 Työkalu hoivatyön vuorovaikutukseen
"LivingSkills on loistava työkalu, joka ei ole pelkkää kerralla tehtävä mittari, jota tarkistetaan tietyn ajan päästä, vaan jatkuvasti omahoitajakeskusteluissa mukana kulkeva juttu."
Kokemuksia asumispalveluista, Porin kaupunki

#3 Monipuoliseen työvälineeseen on integroitu koko asiakastyön prosessi
"LivingSkills korvaa monta eri lomaketta ja mittaria, jotka aiemmin ollut käytössä. Huomattavasti mukavampaa kun ei tarvitse montaa lomaketta ja lappua täytellä, joissa usein vielä päällekkäisyyttä."
Kokemuksia asumispalveluista, Porin kaupunki