LivingSkills

Palvelut julkiselle sektorille

LivingSkills

LivingSkills on voimavaralähtöinen toimintamalli ja digitaalinen motivointityökalu sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakastyöhön. LivingSkills tarjoaa työvälineet esimerkiksi mielenterveys- ja päihdepalveluihin, nepsykuntoutukseen ja perhetyöhön.

LivingSkills-työvälinepaketit motivoivat niin asiakkaita kuin työntekijöitäkin. LivingSkills on helppokäyttöinen, nopeasti käyttöönotettava ja luotettava.

Esimerkkinä Pori:

Motivoiva asiakastyö kannattaa

Porin kaupunki muutti oman toimintatapansa asiakasta motivoivaksi ja toipumisorientaatiolähtöiseksi kaupungin omissa psykososiaalisen tuen asumispalveluissa. Toimintamallia tukemaan otettiin LivingSkills-työvälineet ja -koulutukset.

-40 %
Pienemmät kustannukset

76 %
Kevyempiin
palveluihin

63 vrk
Lyhyemmät
asumisjaksot

-5000 €
Asiakaskohtaista
säästöä

"LivingSkills vahvistaa toipumisorientaatiomallin mukaista työotetta ja helpottaa toipumisorientaation mukaisen toiminnan toteuttamista.”
– Psykososiaalisten palvelujen päällikkö Matti Järvinen, Porin kaupunki

Varaa LivingSkills-esittely!

Ehdota sinulle sopivaa 30 minuutin aikaa kuullaksesi, miten LivingSkills on auttanut yrityksiä kehittämään entistä vaikuttavampia ja toimivampia sotepalveluja – voimavaralähtöisesti ja asiakaskeskeisesti. Tapaaminen hoituu näppärästi videoyhteyden kautta.

 

Miten saan LivingSkillsin käyttöömme?

Miten LivingSkills eroaa muista toimintakykymittareista?

LivingSkills on asiakassuhteen motivointityökalu. LivingSkills on tarkoitettu kannustamaan asiakkaita tekemään sellaisia muutoksia, jotka ovat heille itselleen merkityksellisiä. LivingSkills antaa työntekijälle työvälineet valmentavaan, voimavarakeskeiseen ja motivoivaan työskentelyyn. Toimintakyvyn kartoitus ja mitattava tieto interventioiden vaikuttavuudesta syntyy siinä sivussa, osana perusasiakastyötä, aina yhdessä asiakkaan kanssa.

"Työkalun käyttäminen lisää motivaatiota niin asiakkaan kuin työntekijänkin puolelta"
– Työntekijäpalaute Leinolan perhetukikeskuksesta

Miten paljon LivingSkills-palvelun käyttöönotto työllistää lähijohtajia?

Vain kohtuullisesti. Saatte teille tulevat työvälineet Avaimet käteen -palveluna. Aluksi lähijohtajien panosta tarvitaan kannustamaan työntekijöitä ottamaan uudet työvälineet käyttöön, jotta saatte niistä kaiken hyödyn irti. Alkuun päästyään kaikki sujuukin sitten jo ihan itsestään.

Tarjoamme myös lisäpalveluna Muutoskumppanuus-palvelua, jonka aikana koko työyhteisö sitoutetaan toimintamallin käyttöön tiiviillä tuellamme. Lähijohtajat saavat osana Muutoskumppanuus-palvelua Motivoiva johtaminen -verkkovalmennuksen, josta saa käytännön työvälineitä digitalisaation käyttöönottoon ja toiminnan kehittämiseen. Toimivimmiksi havaitut keinot ovat työntekijöiden eritahtisuuden huomioiminen ja koko työyhteisön sitouttaminen yhteiseen visioon innostavammasta tavasta tehdä motivoivaa asiakastyötä.

Mitä LivingSkills maksaa?

LivingSkills-työvälineen käyttöönotto koulutuksineen maksaa 500 €/yksikkö + alv. Työntekijäkohtaisen lisenssimaksun suuruus riippuu käyttäjien määrästä – mitä suurempi määrä, sitä edullisempi hinta.

"Loistava työkalu, joka ei ole pelkkä kerralla tehtävä mittari, jota tarkistetaan tietyn ajan päästä, vaan jatkuvasti omahoitajakeskusteluissa mukana kulkeva juttu. LivingSkills korvaa monta eri lomaketta ja mittaria, jotka aiemmin ollut käytössä."
– Työntekijäpalaute Porin asumispalveluista

Miten työntekijät saadaan innostumaan LivingSkills-toimintamallista?

Kokemustemme mukaan myös monet sellaiset työntekijät, jotka eivät yleensä pidä muutoksista tai digitaalista työvälineistä, osaavat sujuvasti käyttää Facebookia. Olemmekin panostaneet siihen, että LivingSkills-palvelut ovat yhtä helppokäyttöisiä. Monet ovat ilahtuneita, kun ovat huomanneet miten sujuvaa käyttö on myös tottumattomalle digiosaajalle. Työntekijää motivoi myös se, että työvälineiden käyttö ei ole pois asiakastyöstä, vaan osa asiakkaan kanssa yhdessä tehtävää työtä.

Työvälineiden käyttö aloitetaan 1,5 tunnin LivingSkills-verkkovalmennuksella, josta saa riittävän perusosaamisen videoituina tietoiskuina. Kun työntekijät ovat käyneet valmennuksen ja kirjautuneet ohjelmaan, pidämme vielä livesparrauksen, jossa vastataan koulutuksen tai työvälineen käytön aikana syntyneisiin kysymyksiin.

Digitaaliset LivingSkills-työvälinepaketit

mielenterveys- ja päihdekuntoutumiseen sairaalassa, poliklinikalla tai kuntoutuspalveluissa

sosiaaliseen kuntoukseen ja työvalmennukseen

vammaispalveluihin, ikäihmisten palveluihin ja terveydenhuoltoon

perhetyöhön sekä lasten ja nuorten kanssa työskentelyyn

syömishäiriöiden perhepohjaiseen hoitoon

lähijohtamisen tueksi ja motivoivan työtavan jalkauttamiseksi

järjestöjen tarpeisiin ja vaikuttavuuden arviointiin

kerää oma pakettisi juuri sinun tarpeisiisi

itsearviointityövälineet täydentämään pakettiasi

"Käytimme LivingSkillsiä yhteisöllisessä psykososiaalisessa päihdekuntoutuksessa ja se oli erinomainen työväline yksilötyön tueksi. Työväline havainnollisti asiakkaan nykytilannetta - vahvuuksia ja kehittämiskohteita. Suunnitelman luominen kävi työskentelyn pohjalta helposti. Asiakkaan ja työntekijän rintarinnan työskentely loi avoimen keskusteluilmapiirin."

LivingSkills
Silta-Valmennus ry

kokemuksia päihdekuntoutuksesta

"LivingSkills toimintamalli avaa suljettuja ovia , koska sen avulla pystyy puhumaan joistakin asioista, joita ei muuten tule puheeksi. Yhden asiakkaan kanssa keskustelimme lähes tunnin yhdestä kysymyksestä"

LivingSkills
Silta-Valmennus ry

kokemuksia päihdekuntoutuksesta

Tee näin!

LivingSkills Tee näin
  1. Valitse työyhteisösi tarpeisiin parhaiten soveltuva LivingSkills-työvälinepaketti (esim. LivingSkills Recovery tai LivingSkills Family)
  2. Voit valita kustakin paketista niin monta työvälinettä kuin haluat. Yhdellä asiakkaalla käytetään yhtä työvälinettä (esim. LivingSkills Kuntoutuminen tai LivingSkills Vanhemmuuden taidot)
  3. Lisäksi voit valita LivingSkills Bonus -paketista 1–3 itsearviointityövälinettä (esim. LivingSkills Elämänlaatu). LivingSkills Bonus -työvälineitä voidaan käyttää varsinaisen työvälineen ohella oheistyövälineinä kaikilla asiakkailla
  4. Saat juuri teidän tarpeisiinne sopivat työvälineet käyttöösi

Pilvipalvelupohjaisen työvälineen käyttöönotto on erittäin helppoa ja vaivatonta

Saat tietoturvallisen ja käyttövalmiin verkkoaseman organisaatiollesi avaimet käteen -palveluna. Intuitiivisen ohjelman käyttö on myös helppoa ilman pitkiä ja kalliita käyttöönottokoulutuksia. Käyttöönotto sujuu asiakkuuspäällikkömme vahvalla tuella ja verkkokoulutuksena toteuttavalla perehdytyksellä helposti ja nopeasti.

Valmennus- ja työvälinepaketit

Motivoiva asiakastyö

Motivoiva asiakastyö

koulutus- ja työvälinepaketti

Tunnesäätely

Tunnesäätely

Koulutus- ja työvälinepaketti

Muutoskumppanuus

Muutoskumppanuus

Uuden toimintamallin jalkauttamiseen

Mix & Match Premium

Mix & Match Premium

räätälöidyt työvälineet omilla kysymyksilläsi

LivingSkills-verkkovalmennukset

LivingSkills tarjoaa omalla TrainingSkills-alustallaan motivaation ja taitojen vahvistamiseen erikoistuneita verkkovalmennuksia sekä eri alojen asiantuntijoille että yksityishenkilöille, jotka haluavat kehittyä joko ammatillisesti tai omassa henkilökohtaisessa elämässään. Sekä LivingSkills-työvälineitä että -verkkovalmennuksia yhdistää sama tavoite: haluamme tehdä ihmisistä oman elämänsä päähenkilöitä ja sankareita.

 

Ammatilliset LivingSkills-verkkovalmennukset

LivingSkills tarjoaa omalla TrainingSkills-alustallaan motivaation ja taitojen vahvistamiseen erikoistuneita verkkovalmennuksia sekä eri alojen asiantuntijoille että yksityishenkilöille, jotka haluavat kehittyä joko ammatillisesti tai omassa henkilökohtaisessa elämässään.

Sekä LivingSkills-työvälineitä että -verkkovalmennuksia yhdistää sama tavoite: haluamme tehdä ihmisistä oman elämänsä päähenkilöitä ja sankareita.

Uudet vaikuttavat hoitomuodot parantavat syömishäiriön ennustetta ja vähentävät syömishäiriöiden kustannuksia. Koulutuksen aikana saadaan perustietoa syömishäiriöön sairastuneen kanssa työskentelystä ja opetellaan New Maudsleyn malliin pohjautuvan psykoedukatiivisen perheinterventiomallin perusperiaatteet.

Haluatko muuttaa hoitokulttuuria asiantuntujakeskeisestä asiakaskeskeiseksi, voimaannuttavaksi ja asiakkaiden omaa osallisuutta vahvistavaksi?

Koulutus antaa uusia käytännön työvälineitä sekä oman työn kehittämiseen että asiakastyöhön ja vahvistaa toipumisorientaatiota toiminnan viitekehyksenä ja vallitsevana toimintatapana koko työyhteisössä.

Kohtaatko työssäsi asiakkaita, jotka tarvitsevat tukea tunnesäätelyyn, vuorovaikutukseen tai ahdistuksen hallintaan?

Koulutus on ammatillista täydennyskoulutusta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään asiakkaita, jotka tarvitsevat tukea tunnesäätelyyn, vuorovaikutukseen tai ahdistuksen hallintaan.

Haluatko saada käytännön työvälineitä asiakastyöhön ja hyödyntää psykoedukaatiota kuntoutuksessa?

Psykoedukaatio voimauttaa asiakasta työskentelemään aktiivisesti oman toipumisen ja sairauden pahenemisvaiheiden ennaltaehkäisyn eteen.

Haluatko vahvistaa lähijohtamisen taitojasi johtaa kehittyvää työyhteisöä?

Saat konkreettisia työvälineitä ja neuvoja siihen, miten kehitys tai muutosprosessi toteutetaan osallisuutta ja jaettua visiota korostavalla tavalla jokaisen yksilölliset tarpeet huomioiden.

Koulutuskokonaisuudessa tutustutaan keskeisiin dialektisen käyttäytymisterapian yksilötyön periaatteisiin ja perusstrategioihin.

Kurssi on syventävää koulutusta DKT:n perusteet ja taitoalueet -koulutuksen käyneille.

LivingSkills-kehittämiskonsultaatiot

Tarvitsetteko apua motivoivan hoitomallin käynnistämiseen tai juurruttamiseen osaksi hoitokäytäntöjä? Meillä on kokemusta sekä sotesektorin toiminnan kehittämisestä että motivoivan työskentelyn käytännöistä.

"Työskentely LivingSkillsin kanssa on ollut antoisaa ja helppoa. Kahden vuoden yhteistyön aikana Syömishäiriöliiton koko toiminta on saanut selkeän rakenteen ja kaikella toiminnalla on mitattavat tavoitteet sekä valmiit mittarit. Syömishäiriöliiton STEA-hakemukset ovat laadukkaat ja saavat rahoittajalta hyvää palautetta. Liiton rahoitusta on saatu kasvatettua toimivan raportoinnin ja vaikuttavuuden arvioinnin myötä. Isona plussana oli LivingSkillsin vahva sisältöosaaminen sekä STEA-rahoituksen ja järjestömaailman tuntemus. Voin lämpimästi suositella LivingSkills arviointi- ja kehittämispalveluja."

– Kirsi Broström, Syömishäiriöliitto – SYLI ry

LivingSkills