LivingSkills Oy tarjoaa koulutusta ja arviointikonsultaatiota

Konsultaatiota, koulutuspaketteja, mentorointia sekä infotilaisuuksia

Arviointikonsultaatiot sisältävät myös organisaation tarpeisiin räätälöidyt kyselytyövälineet.

SEURANTA- JA ARVIOINTIKÄYTÄNTEIDEN KEHITTÄMISEN KOKONAISUUS 
  1. Organisaation tai hankkeen arviointisuunnitelman luominen: toiminnan kuvaaminen ja tuloksellisuuden osoittaminen
  2. Käytännön kohderyhmätyön tuloksellisuuden osoittamisen (kohderyhmässä aikaansaatu muutos) käytänteiden kehittäminen
  3. Päätetään arvioinnin kohteet, luodaan tiedonkeruukäytänteet ja määritellään täsmälliset arviointikriteerit

ORGANISAATIOKOHTAISTEN TYÖVÄLINEIDEN RÄÄTÄLÖINTI

  1. Toiminnan kehittämiseen ja tuloksellisuuden osoittamiseen tarvittavan digitaalisen mittariston luominen palvelumuotoilun keinoin: kartoitetaan tarpeet ja kehitetään organisaation tarpeita vastaavat kohderyhmäkohtaiset vaikutusten arviointityökalut toimintaan osallistuville loppukäyttäjille ja eri sidosryhmille
  2. Räätälöinnissä hyödynnetään soveltuvin osin organisaation käytössä olevia, muualla validoituja sekä jo olemassa olevia LivingSkills-työvälineitä
  3. Arviointiin ja vaikutusten osoittamiseen tarvittavien työvälineiden digitalisointi, kokoaminen organisaation pilvipohjaiselle instanssille ja käyttöönotto

RÄÄTÄLÖIMME KOULUTUKSET JUURI TEIDÄN TARPEISIINNE

Järjestämme koulutuksia eri kokoisille ryhmille, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille sekä heidän asiakkailleen myös koulutuksen tilaajan omista aiheista. Jokainen koulutus räätälöidään yksilöllisesti kunkin asiakasorganisaation tarpeiden mukaan. Koulutuksen pituus vaihtelee sisällön mukaan kahden tunnin koulutuksesta kymmenen päivän koulutuspakettiin.

Arvioinnin yhteiskehittämistä Syömishäiriöliitto SYLI:n kanssa

Valtakunnallinen Syömishäiriöliitto – SYLI ry teki mittavan organisaatiomuutoksen talvella 2018. Kehittämiskumppaniksi muutokseen valitsimme LivingSkillsin. LivingSkillsillä on rautainen osaaminen syömishäiriöistä, arvioinnista, yhteiskehittämisestä sekä digitaalisista työkaluista, joten valinta oli helppo tehdä. Olemme sopineet kahden vuoden kehittämiskumppanuudesta, jonka avulla viemme muutoksen menestyksekkäästi maaliin. Kehitämme yhdessä arviointia, vaikuttavuuden mittaamista sekä organisaation sisäisiä prosesseja. Työskentely LivingSkillsin kanssa on ollut antoisaa ja helppoa. Syömishäiriöosaaminen sekä STEA-rahoituksen ja järjestömaailman tuntemus ovat taanneet sen, että puhumme samaa kieltä.
- Kirsi Broström, toiminnanjohtaja, Syömishäiriöliitto – SYLI ry

TILAA KOULUTUS

Kirsi Broström toiminnanjohtaja/verksamhetsledare Syömishäiriöliitto-SYLI ry

TILAA ARVIOINTIKONSULTAATIO!

Koulutusaiheita

Toipumisorientaatio toimintakyvyn kartoituksen, taitovalmennuksen ja kuntoutuksen lähtökohtana

Voimavaralähtöinen, omista tavoitteista lähteä työskentely motivoi muutokseen.

 

Miten kohtaan asiakkaan, jolla on mielenterveys- tai päihdesairaus?

 

Tarvitsetko työssäsi valmiuksia kohdata asiakkaita, jotka ovat sairastuneet psyykkisesti tai päihderiippuvuuteen?

 

Lasten tukeminen, kun vanhemmalla on mielenterveys-, päihde- tai muita ongelmia

Lapset ja nuoret voivat selviytyä haastavissakin olosuhteissa, kun lasta suojaavia tekijöitä vahvistetaan.

Toimiva Lapsi ja Perhe -koulutukset

Lapset puheeksi ja Beardsleyn perheinterventiokoulutukset

Vertaisryhmien ohjaaminen (lasten ja aikuisten)

Lasten ja vanhempien vertaisryhmämalli kehitettiin osana Finfami Pirkanmaan Lapselle Lapsuus - hanketta.

Dialektinen käyttäytymisterapia persoonallisuushäiriöiden hoidossa

 

 

 

 

Johtamisen psykologia ja muutoksen johtaminen

Muutosvastarinta on harhaa: itse muutoksen sijaan vastustetaan sitä miten se tehdään.  Muutosprosessin johtaminen vaatii taitoa ja ymmärrystä.

Moninaisuuden johtaminen: Luontaisten vahvuuksien huomiointi ja moninaisuuden arvostaminen työyhteisön kehittämisessä

Erilaiset ihmiset hahmottavat kokonaisuuksia eri tavoin. Osallistava ja askeltava kehittäminen ja kunkin luontaisten vahvuuksien ja haasteiden tunnistaminen saa koko työyhteisön motivoitumaan oman työn kehittämiseen.

NLP, voimavarat ja työssä jaksaminen

Mielikuvien avulla lisää voimavaroja arkeen.

Tutustu esimerkkeihin koulutuksistamme!

 

Syömishäiriön perhehoidolla parempia hoitotuloksia

Syömishäiriöiden perhehoito on kustannustehokasta ja vaikuttavaa.