LivingSkills Elämänlaatu

LivingSkills Elämänlaatu

LivingSkills Elämänlaatu -työvälineellä sotepalvelujen asiakas arvioi omaa elämänlaatuaan ja tavoitteitaan sen suhteen. Itsearviointityövälineellä kartoitetaan omaa kokemusta elämän mielekkyydestä, pystyvyysuskoa sekä tyytyväisyyttä ihmissuhteisiin ja omaan elämäntilanteeseen. Lisäksi työvälineessä on neljä tavoitteisiin ja keinoihin liittyvää kysymystä. Työväline on kehitetty hoitosuhteen työvälineeksi tai todentamaan interventioiden vaikutuksia elämänlaatuun, ei validoiduksi mittariksi.

Elämänlaadulla tarkoitetaan ihmisen henkilökohtaista käsitystä omasta elämäntilanteestaan. Se on suhteessa jokaisen omaan kulttuuriin ja arvomaailmaan ja se kytkeytyy kunkin omiin päämääriin, tavoitteisiin ja odotuksiin.

Itsearviointi on kehitetty erityisesti terveyteen liittyvän elämänlaatututkimuksen pohjalta. LivingSkills Elämänlaatu -itsearvioinnin kysymykset auttavat sekä soteasiakasta että häntä kohtaavaa ammattilaista tunnistamaan omat voimavarat ja tuen tarpeet.

Elämänlaatu-työvälineen kuvaus ja teoreettiset lähtökohdat (PDF)