LivingSkills Perheenjäsenen hyvinvointi

LivingSkills Perheenjäsenen hyvinvointi

OMAISHOITAJIEN JAKSAMISTA ON TUETTAVA

Työväline on tarkoitettu omaisten tilanteen, yhteistyösuhteen ja tuen tarpeen arvioimiseen. Perheenjäsenen sairastuminen tai tuen tarve kuormittaa usein myös heidän läheisiään ja vaatii heiltä sopeutumista.

Esimerkiksi mielenterveyspotilaiden omaisilla on huomattavan suuri riski itsekin sairastua masennukseen. Sairastuneen läheiset tarvitsevat tukea jaksamiseensa ja pitävät yhteistyötä ammattihenkilöiden kanssa tärkeänä.

Omaistilanteen kuormittavuus tulee tunnistaa nykyistä paremmin terveydenhuollossa. HTM Kaisa Nybergin ja PsT Eija Stengårdin v. 2015–2018 LivingSkills Oy:lle kehittämän LivingSkills Perheenjäsenen hyvinvointi -itsearvioinnin avulla voidaan puuttua ajoissa omaisen terveyttä uhkaaviin seikkoihin ja ohjata häntä palveluiden ja kuntoutuksen piiriin. Perheenjäsenen hyvinvoinnin teoreettiset lähtökohdat pohjautuvat erityisesti mielenterveyspotilaiden omaisten hyvinvointia koskevaan tutkimukseen. Työvälinettä voidaan hyödyntää myös muiden omaisryhmien ja omaishoitajien jaksamisen tukemiseen.

LivingSkills