LivingSkills

LivingSkills Empowerment™

LivingSkills Empowerment

LivingSkills Empowerment™ -työkalupakki

– vammaispalveluihin, hoivapalveluihin ja terveydenhuollon palveluihin

LivingSkills Keva
Kehitysvammaisten palveluihin
Voidaan käyttää myös muistisairaiden toimintakyvyn kartoitukseen

LivingSkills Nepsy ja NepsyKuntoutus
Neuropsykiatristen häiriöiden tunnustamiseen ja toimintakyvyn kartoitukseen
Neuropsykiatriseen kuntoutukseen

LivingSkills Palvelutarpeen arviointi 
Palvelutarpeen arviointiin

LivingSkills Keho ja Mieli
Syöpään tai muuhun pitkäaikaissairauteen sairastuneen henkilön psykofyysis-sosiaalisen tuen tarpeen kartoitukseen

LivingSkills Omatahto
Palvelutarpeen arviointiin
Ikäihmisten palveluihin, hoivapalveluihin ja vammaispalveluihin

LivingSkills Interventio
Nopeaan tilannearvioon sairauskriisissä

LivingSkills Empowerment™ -toimintamalli pohjautuu tutkitusti vaikuttaviin menetelmiin

Toimintamallin taustalla on toipumisorientaatiolähtöinen taitopohjainen lähestymistapa: asiakkaan sisäistä motivaatiota vahvistetaan uudella toimintamallilla. Asiakkaan vaikeudet nähdään taitopuutteina ja hoitosuhteessa keskitytään olemassa olevien vahvuuksien tunnistamiseen, uusien taitojen opetteluun sekä sisäisen motivaation vahvistamiseen. Työskentely lähtee asiakkaan omista tavoitteista ja työntekijän rooli muuttuu vastuunkantajasta sparraajaksi. LivingSkills-toimintamallin taustateoriat ovat toipumisorientaation lisäksi dialogisuus, dialektisuus sekä voimavara- ja ratkaisukeskeinen lähestymistapaa.

Toimintatavan muutos tapahtuu kuin itsestään LivingSkills-työvälineiden avulla, koska digitaaliset työvälineet ohjaavat työntekijöitä toimimaan osallistavan ja motivoivan työtavan periaatteiden mukaan.

Katso video LivingSkills-toimintamallista!

Sama digitaalinen alusta – kohderyhmäkohtaiset sisällöt

Samassakin yksikössä voi olla useaan eri asiakasryhmään kuuluvia asiakkaita. Kun otat LivingSkills-sovelluksen käyttöön, voit valita kullekin asiakkaalle juuri hänen tarpeitaan vastaavan työvälineen.

Kohderyhmäkohtaiset työvälinepaketit on kehitetty asiakkaidemme tarpeista lähtien palvelumuotoilun keinoin yhteistyössä alan ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden kanssa.

Työntekijä näkee kaikki asiakkaansa samasta näkymästä. Geneerinen alusta sisältää samat toiminallisuudet, mutta eri sisällöt eri asiakasryhmille.

LivingSkills digitaalinen alusta

LivingSkills Empowerment™ -työvälinepaketti sisältää seitsemän työvälinettä asiakastyöhön ja bonuksena kolme itsearviointityövälinettä asiakkaille

LivingSkills Nepsy neuropsykiatriseen kuntoutukseen

LivingSkills Nepsy™

Nepsy-työväline on tarkoitettu neuropsykiatristen häiriöiden kuntoutukseen. Työkalu sisältää toimintakyvyn itsearvioinnin ja työntekijän arvion sekä vahvuudet, kehittämiskohteet, tavoitteet ja keinot sisältävän taitovalmennussuunnitelman.

LivingSkills NepsyKuntoutus -työväline on laajempi kuvallinen versio erityisesti autismikirjon häiriöiden kuntoutukseen esimerkiksi asumispalveluissa.

"Nepsypiirteiset 28-35-vuotiaat asiakkaat ovat olleet motivoituneita täyttämään lomaketta."
- Pirkanmaan asumispalvelut

"Nepsy-asukkaalle tosi hyvä selkeyden ja kattavuuden vuoksi."
- Porin kaupungin psykosiaaliset palvelut

LivingSkills KeVa kehitysvamma-asiakkaan taitojen kartoitukseen

LivingSkills KeVa™

LivingSkills KeVa -työväline on kehitetty kehitysvammaisten kuntoutuksen ja tuen tarpeen arvioinnin työkaluksi. Kehitysvamma-asiakas, omainen ja työntekijä tekevät yhdessä toimintakyvyn kartoituksen.

Tuki- ja taitovalmennussuunnitelmassa määritellään yhdessä vahvuudet, kehittämiskohteet, omat itselle tärkeät tavoitteet, keinot ja tarvittava tuki.

Kun otat LivingSkills KeVa -työvälineen käyttöön, saat lisäksi LivingSkills Toipumisorientaatio- ja LivingSkills Perheenjäsenen hyvinvointi -itsearvioinnit käyttöösi.

LivingSkills Omatahto vammautuneen tai ikääntyneen toimintakyvyn arviointiin

LivingSkills Omatahto™

LivingSkills Omatahto on digitaalinen työväline, joka on kehitetty ensisijaisesti vammautuneen tai ikääntyneen toimintakyvyn ja tuen tarpeen arviointiin sekä oman äänen kuulluksi tulemiseen.

LivingSkills Omatahto -työväline on kehitetty LivingSkills Kuntoutus -työvälineen pohjalta yhteistyössä alan ammattilaisten kanssa. Kehittämisessä on huomioitu kohderyhmän erityistarpeet sekä THL:n suositukset toimintakyvyn mittauksesta:

 • Fyysinen, psyykkinen, kognitiivinen ja sosiaalinen toimintakyky (perustoiminnat, välinetoiminnat, psyykkinen tila ja sosiaaliset suhteet)
 • Toimintakyvyn heikkenemistä ennakoivat riskitekijät
 • Henkilön voimavarat
 • Ympäristöön liittyvät tekijät
LivingSkills Interventio nopeaan tilannekartoitukseen

LivingSkills Interventio™

LivingSkills Interventio on digitaalinen työväline, joka on tarkoitettu nopeaan tilannekartoitukseen esimerkiksi ihmisen sairastuessa vakavasti. LivingSkills Interventio -arviointityövälineellä kartoitetaan sairastumiseen liittyviä traumaoireita, elämänlaatua ja asiakkaan omia tavoitteita työskentelyn suhteen.

Työkalu sisältää käyttäjän itsearvioinnin ja muutaman nykytilanteeseen, tavoitteisiin ja keinoihin liittyvän kysymyksen. Kartoitusta käytetään hoitosuhteessa työskentelyä helpottavana työvälineenä. Kun kartoitus toistetaan työskentelyn päättyessä saadaan tietoa intervention vaikutuksista.

"LivingSkills Interventio –työväline konkretisoi asiakkaalle hänen omaa edistymistään ja interventiosta saatua hyötyä, kun alku- ja loppuarviointia verrataan keskenään. Sekä numeroarviointi että avokysymykset ovat toimivia. Työväline toimii joustavasti sekä lyhyissä kriisi-interventioissa että pidemmissä asiakassuhteissa."
- Tampereen mielenterveysseura

Keho ja Mieli

LivingSkills Keho ja Mieli™

Toipumisorientaatioon perustuva toimintamalli lähtee siitä, että toipuja ei ole oman elämänsä sivustakatsoja vaan päähenkilö. LivingSkills Keho ja Mieli -motivaatiotyövälinettä käytetään hoitosuhteessa rikastuttamaan vuorovaikutusta ja vahvistamaan toipujan aitoa osallisuutta.

Toipujan aktiivinen osallisuus näkyy motivaation kasvuna omaan kuntoutumiseen. Motivaatio kytkeytyy vahvasti tavoitteiden saavuttamiseen ja toimintakyvyn paranemiseen.

Työväline auttaa kartoittamaan sairastuneen psykososiaalista hyvinvointia ja tuen tarvetta. Alun perin työväline on räätälöity yhteistyössä syöpäjärjestöjen kanssa syöpään sairastuneiden tarpeisiin, mutta sitä voidaan käyttää myös muiden asiakasryhmien, kuten muuhun pitkäaikaissairauteen sairastuneen henkilön psyko-sosiaalisen tilanteen ja tuen tarpeen kartoitukseen. Kehittäjävapaaehtoiset ovat testanneet ja pilotoineet työvälinettä ja lopullinen työkalu on kehitetty palautteiden pohjalta.

”Työväline on hyvä ja auttaa näkemään asiakkaan tilanteen monipuolisesti. Työvälineen avulla käydyn keskustelun myötä, asiakkaani rohkaistui ottamaan erään asian puheeksi puolisonsa kanssa”
- Palautetta syöpäjärjestön työntekijältä

LivingSkills Palvelutarpeen arviointi

LivingSkills Palvelutarpeen arviointi™

LivingSkills Palvelutarpeen arviointi -työvälineellä voidaan arvioida vammautuneen tai tukea tarvitsevan henkilön toimintakykyä ja tuen tarvetta osana palvelutarpeen arviointia. Työvälineen kysymykset pohjautuvat suosituksiin toimintakyvyn ja palvelutarpeen arvioinnista.

Tee näin!

LivingSkills Tee näin
 1. Valitse työyhteisösi tarpeisiin parhaiten soveltuva LivingSkills-työvälinepaketti (esim. LivingSkills Recovery tai LivingSkills Family)
 2. Voit valita kustakin paketista niin monta työvälinettä kuin haluat. Yhdellä asiakkaalla käytetään yhtä työvälinettä (esim. LivingSkills Kuntoutuminen tai LivingSkills Vanhemmuuden taidot)
 3. Lisäksi voit valita LivingSkills Bonus -paketista 1–3 itsearviointityövälinettä (esim. LivingSkills Elämänlaatu). LivingSkills Bonus -työvälineitä voidaan käyttää varsinaisen työvälineen ohella oheistyövälineinä kaikilla asiakkailla
 4. Saat juuri teidän tarpeisiinne sopivat työvälineet käyttöösi

Pilvipalvelupohjaisen työvälineen käyttöönotto on erittäin helppoa ja vaivatonta

Saat tietoturvallisen ja käyttövalmiin verkkoaseman organisaatiollesi avaimet käteen -palveluna. Intuitiivisen ohjelman käyttö on myös helppoa ilman pitkiä ja kalliita käyttöönottokoulutuksia. Käyttöönotto sujuu asiakkuuspäällikkömme vahvalla tuella ja verkkokoulutuksena toteuttavalla perehdytyksellä helposti ja nopeasti.

LivingSkills Bonus – itsearviointityövälineet

Kun valitset LivingSkills Family -työvälineet asiakastyön työvälineeksi ja tuen tarpeen arvioitiin, saat bonuksena 1–3 valitsemaasi itsearviointityövälinettä kaikille asiakkaille.

Itsearviointityövälineitä voit käyttää oheistyökaluna kaikille asiakkaille sekä itsenäisenä työvälineenä joillekin asiakasryhmille.

LivingSkills Elämänlaatu
Elämänlaadun itsearviointiin

LivingSkills Toipumisorientaatio
Voimaantumisen tukemiseen
Työväline sopii kaikille pitkäaikaisesta sairaudesta toipuville

LivingSkills Perheenjäsenen hyvinvointi
Omaisten tilanteen kartoitukseen ja jaksamisen tukemiseen

LivingSkills Mielen hyvinvointi
Positiivisen mielenterveyden vahvistamiseen

LivingSkills Palaute työntekijälle
Toipumiorientaatiolähtöisen työtavan vahvistamiseen

LivingSkills Mix & Match

Jäitkö kaipaamaan vielä jotakin työvälinettä?

Kokoa oma LivingSkills MIX & MATCH -pakettisi kaikista LivingSkills-työvälineistä!

Valitse ja tilaa oma pakettisi

Valitse ja tilaa oma pakettisi
 1. LIVINGSKILLS RECOVERY mielenterveys- ja päihdepalveluihin
 2. LIVINGSKILLS SOCIAL RECOVERY sosiaaliseen kuntoukseen ja työvalmennukseen
 3. LIVINGSKILLS CARE vammaispalveluihin, hoivapalveluihin ja terveydenhuollon palveluihin
 4. LIVINGSKILLS FAMILY perhetyöhön sekä lasten ja nuorten kanssa työskentelyyn
 5. LIVINGSKILLS ED syömishäiriöiden perhepohjaiseen hoitoon
 6. LIVINGSKILLS LEADER lähijohtamisen tueksi
 7. LIVINGSKILLS SOCIETY järjestöjen tarpeisiin ja vaikuttavuuden arviointiin
 8. LIVINGSKILLS MIX & MATCH juuri sinun tarpeisiisi
 9. LIVINGSKILLS BONUS itsearviointityövälineet täydentämään valittua pakettia

Ammatilliset LivingSkills-verkkovalmennukset

LivingSkills tarjoaa omalla TrainingSkills-alustallaan motivaation ja taitojen vahvistamiseen erikoistuneita verkkovalmennuksia sekä eri alojen asiantuntijoille että yksityishenkilöille, jotka haluavat kehittyä joko ammatillisesti tai omassa henkilökohtaisessa elämässään.

Sekä LivingSkills-työvälineitä että -verkkovalmennuksia yhdistää sama tavoite: haluamme tehdä ihmisistä oman elämänsä päähenkilöitä ja sankareita.

Uudet vaikuttavat hoitomuodot parantavat syömishäiriön ennustetta ja vähentävät syömishäiriöiden kustannuksia. Koulutuksen aikana saadaan perustietoa syömishäiriöön sairastuneen kanssa työskentelystä ja opetellaan New Maudsleyn malliin pohjautuvan psykoedukatiivisen perheinterventiomallin perusperiaatteet.

Haluatko muuttaa hoitokulttuuria asiantuntujakeskeisestä asiakaskeskeiseksi, voimaannuttavaksi ja asiakkaiden omaa osallisuutta vahvistavaksi?

Koulutus antaa uusia käytännön työvälineitä sekä oman työn kehittämiseen että asiakastyöhön ja vahvistaa toipumisorientaatiota toiminnan viitekehyksenä ja vallitsevana toimintatapana koko työyhteisössä.

Kohtaatko työssäsi asiakkaita, jotka tarvitsevat tukea tunnesäätelyyn, vuorovaikutukseen tai ahdistuksen hallintaan?

Koulutus on ammatillista täydennyskoulutusta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään asiakkaita, jotka tarvitsevat tukea tunnesäätelyyn, vuorovaikutukseen tai ahdistuksen hallintaan.

Haluatko saada käytännön työvälineitä asiakastyöhön ja hyödyntää psykoedukaatiota kuntoutuksessa?

Psykoedukaatio voimauttaa asiakasta työskentelemään aktiivisesti oman toipumisen ja sairauden pahenemisvaiheiden ennaltaehkäisyn eteen.

Haluatko vahvistaa lähijohtamisen taitojasi johtaa kehittyvää työyhteisöä?

Saat konkreettisia työvälineitä ja neuvoja siihen, miten kehitys tai muutosprosessi toteutetaan osallisuutta ja jaettua visiota korostavalla tavalla jokaisen yksilölliset tarpeet huomioiden.

Koulutuskokonaisuudessa tutustutaan keskeisiin dialektisen käyttäytymisterapian yksilötyön periaatteisiin ja perusstrategioihin.

Kurssi on syventävää koulutusta DKT:n perusteet ja taitoalueet -koulutuksen käyneille.

 • Kiitos, haluan saada tietoa uusista verkkovalmennuksista!

  Anna sähköpostiosoitteesi, niin saat meitä postia palveluistamme ja uusista valmennuksistamme.
LivingSkills