LivingSkills

Family™

LivingSkills Family™ -työvälinepaketti perhetyöhön sekä lasten ja nuorten tukemiseen

LivingSkills

LivingSkills Family™ -työvälineiden avulla saadaan helposti tilannekuva ja luotua taitovalmennussuunnitelma vanhemmalle, lapselle tai nuorelle. Työvälineet ovat myös oiva tapa arvioida perheen tai lapsen edistymistä ja perheintervention vaikuttavuutta.

LivingSkills Family™ -työkalupaketti

LivingSkills Vanhemmuuden taidot
Perhekuntoutukseen ja vanhemmuuden taitojen vahvistamiseen
Omat kysymyspatteristot pienten lasten ja nuorten vanhemmille

LivingSkills Parisuhdetaidot
Parisuhdetaitojen vahvistamiseen

LivingSkills Lastensuojelu
Riittävän vanhemmuuden arviointiin lasta suojaavien tekijöiden näkökulmasta

LivingSkills Lapset ja Nuoret
Työväline lapsen tai nuoren kanssa työskentelyyn
Lasta ja nuorta suojaavien tekijöiden kartoitukseen
Lasten ja nuorten palveluihin, lastensuojeluyksiköihin ja perhehoitoon

LivingSkills Tunnetaidot
Kuvallinen työväline 3–11-vuotiaiden lasten kanssa työskentelyyn
Lasten empatiakyvyn, tunnetaitojen, kaveritaitojen sekä itsetunnon vahvistamiseen

LivingSkills Opiskelijan Voimavarat
Nuoren arjessa pärjäämisen ja opiskelutaitojen vahvistamiseen

LivingSkills KouluNepsy
Ala-aste-ikäisten koululaisten koulunkäyntitaitojen kartoittamiseen ja vahvistamiseen

LivingSkills Family™ -toimintamalli pohjautuu tutkitusti vaikuttaviin menetelmiin

 • LivingSkills Family™ -työvälineiden viitekehyksenä on vanhemmuutta vahvistava ja lapsen kasvua ja kehitystä turvaava Beardsleen interventiomalli, joka tunnetaan Suomessa Toimiva lapsi & perhe -työnä.
 • Työvälineiden kysymykset perustuvat tutkimustietoon lasta suojaavista tekijöistä ja riittävästä vanhemmuudesta.
 • Toimintatavan muutos tapahtuu kuin itsestään LivingSkills työvälineiden avulla, koska digitaaliset työvälineet ohjaavat työntekijöitä toimimaan osallistavan ja motivoivan työtavan periaatteiden mukaan.

LivingSkills Family™ -toimintamalli

Sama digitaalinen alusta – kohderyhmäkohtaiset sisällöt

Samassakin yksikössä voi olla useaan eri asiakasryhmään kuuluvia asiakkaita. Kun otat LivingSkills-sovelluksen käyttöön, voit valita kullekin asiakkaalle juuri hänen tarpeitaan vastaavan työvälineen.

Kohderyhmäkohtaiset työvälinepaketit on kehitetty asiakkaidemme tarpeista lähtien palvelumuotoilun keinoin yhteistyössä alan ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden kanssa.

Työntekijä näkee kaikki asiakkaansa samasta näkymästä. Geneerinen alusta sisältää samat toiminallisuudet, mutta eri sisällöt eri asiakasryhmille.

LivingSkills digitaalinen alusta

LivingSkills Family™ -työvälinepaketti sisältää seitsemän työvälinettä asiakastyöhön ja bonuksena kolme itsearviointityövälinettä asiakkaille

LivingSkills-työvälineet asiakastyöhön ja itsearviointiin

LivingSkills Vanhemmuuden taidot™
LivingSkills Parisuhdetaidot™
LivingSkills Lastensuojelu™
LivingSkills Lapset ja Nuoret™
LivingSkills KouluNepsy™
LivingSkills Opiskelijan hyvinvointi™
LivingSkills Tunnetaito™

LivingSkills
LivingSkills Vanhemmuuden taidot

LivingSkills Vanhemmuuden taidot™

Perheinterventioon perustuva toimintamalli lähtee siitä, että vanhempi ei ole oman elämänsä sivustakatsoja vaan päähenkilö. LivingSkills Vanhemmuuden taidot -motivaatiotyövälinettä käytetään perhekuntoutuksessa rikastuttamaan vuorovaikutusta ja vahvistamaan vanhemman aitoa osallisuutta.

"Vanhemman oman elämänhallinnan vahvistuminen ja tunnehaavoittuvuuden vähentäminen oli merkittävää. Koska toimintamallilla saatiin pysyviä muutoksia vanhemmuudentaitoihin, niin lastensuojelun monivuotista asiakkuutta ollaan nyt päättämässä.”
- Pariterapeutti Anne Mäki

 

LivingSkills Parisuhdetaidot™ parisuhteen tilannekartoitukseen ja vahvistamiseen

LivingSkills Parisuhdetaidot™

LivingSkills Parisuhdetaidot on digitaalinen työväline, jonka avulla voi kartoittaa parisuhdetaitoja, kokemusta suhteesta ja parin omia tavoitteita työskentelyn suhteen.

Työkalu sisältää pariskunnan itsearvioinnin ja muutaman nykytilanteeseen, tavoitteisiin ja keinoihin liittyvän kysymyksen.

Kartoitusta käytetään tukisuhteessa työskentelyä helpottavana työvälineenä. Kun kartoitus toistetaan työskentelyn päättyessä saadaan tietoa intervention vaikutuksista.

LivingSkills Lastensuojelu™ lastensuojelun sosiaalityöhön

LivingSkills Lastensuojelu™

LivingSkills Lastensuojelu -työväline on tarkoitettu lastensuojelun sosiaalityön työkaluksi vanhemmuuden arviointiin.

Työvälineen avulla arvioidaan yhdessä vanhemman kanssa kriittisiä vanhemmuuden taitoja, vanhemman kykyä turvata lapsen hyvinvointi, kasvu ja kehitys sekä perheen tuen tarvetta. Vahvuuksien kartoituksen ja kehitysalueiden määrittelyn kautta luodaan taitovalmennussuunnitelma lapsen hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Työkalua voidaan käyttää mm.

 • Perhekuntoutuksessa
 • Lastensuojelussa
 • Vanhemmuuden arvioinnissa
LivingSkills Lapset ja Nuoret™ lasta suojaavien tekijöiden vahvistamiseen

LivingSkills Lapset ja Nuoret™

Työvälineen avulla kartoitetaan lasta suojaavia tekijöitä, kun lapsi on sijoitettu tai perheellä on vaikeuksia.

"Nuoren oma kokemus on, että hänen äänensä tulee vielä paremmin kuuluviin tämän työkalun kautta ja nuoren tavoitteet tulevat paremmin yhteiseen tietoisuuteen yhteenvedon kautta.

Vanhemmat olleet tyytyväisiä työvälineen käyttöön ja siihen, että heitä kuullaan osana nuoren palvelua",
Kokemuksia Leinolan perhetukikeskuksesta

LivingSkills KouluNepsy™ lasten neuropsykiatristen pulmien selättämiseen

LivingSkills KouluNepsy™

LivingSkills KouluNepsy on työkalu lasten neuropsykiatristen pulmien tunnistamiseen ja kuntoutukseen.

Työkalu sisältää toimintakyvyn itsearvioinnin ja työntekijän arvion sekä vahvuudet, kehittämiskohteet, tavoitteet ja keinot sisältävän taitovalmennussuunnitelman.

LivingSkills Opiskelijan hyvinvointi™ arjessa pärjäämisen ja opiskelutaitojen kartoittamiseen

LivingSkills Opiskelijan hyvinvointi™

Opiskelijan hyvinvointi -työkalulla kartoitetaan koululaisen tai opiskelijan arjessa pärjäämistä ja opiskelutaitoja.

Arvioinnin tarkoitus on parantaa opiskelijan hankaluuksien tunnistamista varhaisessa vaiheessa ja madaltaa opiskelijan kynnystä pyytää ja saada apua.

"LivingSkillsin taitotyökalu soveltuu erittäin hyvin aloittavan opiskelijan kartoitustyökaluksi. LivingSkills kartoitustyökalu nopeuttaa oleellisesti koulutuksen järjestäjän (oma-opettajan, erityisopettajan) työtä opiskelijan tuen tarpeen tunnistamisessa",
Lehtori Lea Lintunen, Tredu

LivingSkills Tunnetaito™ psykososiaalisten taitojen vahvistamiseen

LivingSkills Tunnetaito™

LivingSkills Tunnetaito™ -toimintamalli on kehitetty psykososiaalisten taitojen vahvistamiseen. Näitä taitoja ovat tunnetaidot, empatiakyky, itsetunto ja kaveritaidot.

Lapsi oppii digitaalisen työvälineen avulla tunnistamaan omia tunteita, vahvuuksia ja harjoiteltavia asioita sekä saa palautetta muilta.

"Jotkut eskarilaista haluaisivat tehdä LivingSkills -kartoituksen joka päivä",
palaute esikoulusta

Tee näin!

LivingSkills Tee näin
 1. Valitse työyhteisösi tarpeisiin parhaiten soveltuva LivingSkills-työvälinepaketti (esim. LivingSkills Recovery tai LivingSkills Family)
 2. Voit valita kustakin paketista niin monta työvälinettä kuin haluat. Yhdellä asiakkaalla käytetään yhtä työvälinettä (esim. LivingSkills Kuntoutuminen tai LivingSkills Vanhemmuuden taidot)
 3. Lisäksi voit valita LivingSkills Bonus -paketista 1–3 itsearviointityövälinettä (esim. LivingSkills Elämänlaatu). LivingSkills Bonus -työvälineitä voidaan käyttää varsinaisen työvälineen ohella oheistyövälineinä kaikilla asiakkailla
 4. Saat juuri teidän tarpeisiinne sopivat työvälineet käyttöösi

Pilvipalvelupohjaisen työvälineen käyttöönotto on erittäin helppoa ja vaivatonta

Saat tietoturvallisen ja käyttövalmiin verkkoaseman organisaatiollesi avaimet käteen -palveluna. Intuitiivisen ohjelman käyttö on myös helppoa ilman pitkiä ja kalliita käyttöönottokoulutuksia. Käyttöönotto sujuu asiakkuuspäällikkömme vahvalla tuella ja verkkokoulutuksena toteuttavalla perehdytyksellä helposti ja nopeasti.

LivingSkills Bonus – itsearviointityövälineet

Kun valitset LivingSkills Family -työvälineet asiakastyön työvälineeksi ja tuen tarpeen arvioitiin, saat bonuksena 1–3 valitsemaasi itsearviointityövälinettä kaikille asiakkaille.

Itsearviointityövälineitä voit käyttää oheistyökaluna kaikille asiakkaille sekä itsenäisenä työvälineenä joillekin asiakasryhmille.

LivingSkills Elämänlaatu
Elämänlaadun itsearviointiin

LivingSkills Toipumisorientaatio
Voimaantumisen tukemiseen
Työväline sopii kaikille pitkäaikaisesta sairaudesta toipuville

LivingSkills Perheenjäsenen hyvinvointi
Omaisten tilanteen kartoitukseen ja jaksamisen tukemiseen

LivingSkills Mielen hyvinvointi
Positiivisen mielenterveyden vahvistamiseen

LivingSkills Palaute työntekijälle
Toipumiorientaatiolähtöisen työtavan vahvistamiseen

LivingSkills Mix & Match

Jäitkö kaipaamaan vielä jotakin työvälinettä?

Kokoa oma LivingSkills MIX & MATCH -pakettisi kaikista LivingSkills-työvälineistä!

Valitse ja tilaa oma pakettisi

Valitse ja tilaa oma pakettisi
 1. LIVINGSKILLS RECOVERY mielenterveys- ja päihdepalveluihin
 2. LIVINGSKILLS SOCIAL RECOVERY sosiaaliseen kuntoukseen ja työvalmennukseen
 3. LIVINGSKILLS CARE vammaispalveluihin, hoivapalveluihin ja terveydenhuollon palveluihin
 4. LIVINGSKILLS FAMILY perhetyöhön sekä lasten ja nuorten kanssa työskentelyyn
 5. LIVINGSKILLS ED syömishäiriöiden perhepohjaiseen hoitoon
 6. LIVINGSKILLS LEADER lähijohtamisen tueksi
 7. LIVINGSKILLS SOCIETY järjestöjen tarpeisiin ja vaikuttavuuden arviointiin
 8. LIVINGSKILLS MIX & MATCH juuri sinun tarpeisiisi
 9. LIVINGSKILLS BONUS itsearviointityövälineet täydentämään valittua pakettia

Konsultaatiot sotesektorin järjestöille

Tarvitsetteko apua järjestötoiminnan tai arviointikäytäntöjen kehittämiseen? Ota yhteyttä jos voimme olla avuksi!

Ammatilliset LivingSkills-verkkovalmennukset

LivingSkills tarjoaa omalla TrainingSkills-alustallaan motivaation ja taitojen vahvistamiseen erikoistuneita verkkovalmennuksia sekä eri alojen asiantuntijoille että yksityishenkilöille, jotka haluavat kehittyä joko ammatillisesti tai omassa henkilökohtaisessa elämässään.

Sekä LivingSkills-työvälineitä että -verkkovalmennuksia yhdistää sama tavoite: haluamme tehdä ihmisistä oman elämänsä päähenkilöitä ja sankareita.

Uudet vaikuttavat hoitomuodot parantavat syömishäiriön ennustetta ja vähentävät syömishäiriöiden kustannuksia. Koulutuksen aikana saadaan perustietoa syömishäiriöön sairastuneen kanssa työskentelystä ja opetellaan New Maudsleyn malliin pohjautuvan psykoedukatiivisen perheinterventiomallin perusperiaatteet.

Haluatko muuttaa hoitokulttuuria asiantuntujakeskeisestä asiakaskeskeiseksi, voimaannuttavaksi ja asiakkaiden omaa osallisuutta vahvistavaksi?

Koulutus antaa uusia käytännön työvälineitä sekä oman työn kehittämiseen että asiakastyöhön ja vahvistaa toipumisorientaatiota toiminnan viitekehyksenä ja vallitsevana toimintatapana koko työyhteisössä.

Kohtaatko työssäsi asiakkaita, jotka tarvitsevat tukea tunnesäätelyyn, vuorovaikutukseen tai ahdistuksen hallintaan?

Koulutus on ammatillista täydennyskoulutusta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään asiakkaita, jotka tarvitsevat tukea tunnesäätelyyn, vuorovaikutukseen tai ahdistuksen hallintaan.

Haluatko saada käytännön työvälineitä asiakastyöhön ja hyödyntää psykoedukaatiota kuntoutuksessa?

Psykoedukaatio voimauttaa asiakasta työskentelemään aktiivisesti oman toipumisen ja sairauden pahenemisvaiheiden ennaltaehkäisyn eteen.

Haluatko vahvistaa lähijohtamisen taitojasi johtaa kehittyvää työyhteisöä?

Saat konkreettisia työvälineitä ja neuvoja siihen, miten kehitys tai muutosprosessi toteutetaan osallisuutta ja jaettua visiota korostavalla tavalla jokaisen yksilölliset tarpeet huomioiden.

Koulutuskokonaisuudessa tutustutaan keskeisiin dialektisen käyttäytymisterapian yksilötyön periaatteisiin ja perusstrategioihin.

Kurssi on syventävää koulutusta DKT:n perusteet ja taitoalueet -koulutuksen käyneille.

 • Kiitos, haluan saada tietoa uusista verkkovalmennuksista!

  Anna sähköpostiosoitteesi, niin saat meitä postia palveluistamme ja uusista valmennuksistamme.