LivingSkills

LivingSkills Social Recovery™

LivingSkills Social Recovery

LivingSkills Social Recovery™ -työkalupaketti

LivingSkills Työvalmennus
Työvalmennuksen tueksi ja työelämätaitojen vahvistamiseen

LivingSkills Mielen hyvinvointi
Positiivisen mielenterveyden vahvistamiseen

LivingSkills Työntekijän vahvuudet
Työvalmennettavan työntekijä- ja työyhteisötaitojen sekä muutos- ja kehitysvalmiuden kartoitukseen

LivingSkills Luontaiset vahvuudet
Valmennettavan omien luontaisen vahvuuksien tunnistamiseen ja vahvistamiseen

LivingSkills Elämänkartoitus
Kokonaisvaltaiseen tilannekartoitukseen

LivingSkills Yrittäjän taidot
Kannattavan liiketoiminnan sparraamiseen pienyrittäjille

LivingSkills Social Recovery™ -toimintamalli pohjautuu tutkitusti vaikuttaviin menetelmiin

Toimintamallin taustalla on toipumisorientaatiolähtöinen taitopohjainen lähestymistapa: asiakkaan sisäistä motivaatiota vahvistetaan uudella toimintamallilla. Asiakkaan vaikeudet nähdään taitopuutteina ja hoitosuhteessa keskitytään olemassa olevien vahvuuksien tunnistamiseen, uusien taitojen opetteluun sekä sisäisen motivaation vahvistamiseen. Työskentely lähtee asiakkaan omista tavoitteista ja työntekijän rooli muuttuu vastuunkantajasta sparraajaksi. LivingSkills toimintamallin taustateoriat ovat toipumisorientaation lisäksi dialogisuus, dialektisuus sekä voimavara- ja ratkaisukeskeinen lähestymistapaa.

Toimintatavan muutos tapahtuu kuin itsestään LivingSkills työvälineiden avulla, koska digitaaliset työvälineet ohjaavat työntekijöitä toimimaan osallistavan ja motivoivan työtavan periaatteiden mukaan.

Klikkaa kuvaa ja katso video LivingSkills-toimintamallista!

Sama digitaalinen alusta – kohderyhmäkohtaiset sisällöt

Samassakin yksikössä voi olla useaan eri asiakasryhmään kuuluvia asiakkaita. Kun otat LivingSkills-sovelluksen käyttöön, voit valita kullekin asiakkaalle juuri hänen tarpeitaan vastaavan työvälineen.

Kohderyhmäkohtaiset työvälinepaketit on kehitetty asiakkaidemme tarpeista lähtien palvelumuotoilun keinoin yhteistyössä alan ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden kanssa.

Työntekijä näkee kaikki asiakkaansa samasta näkymästä. Geneerinen alusta sisältää samat toiminallisuudet, mutta eri sisällöt eri asiakasryhmille.

LivingSkills digitaalinen alusta

Social recovery -työvälinepaketti sisältää kuusi työvälinettä asiakastyöhön ja bonuksena kolme itsearviointityövälinettä asiakkaille

Työntekijän vahvuudet

LivingSkills Työntekijän vahvuudet™

LivingSkills Työntekijän vahvuudet -työvälineen avulla työntekijä voi tunnistaa omaa osaamistaan ja omia vahvuuksiaan.

Työntekijä tekee itsearvioinnin alaistaidoista ja työyhteisötaidoista sekä muutos- ja kehitysvalmiudesta. Arviointia voidaan hyödyntää mm. sosiaalisessa kuntoutuksessa.

LivingSkills Social Recovery

LivingSkills Työvalmennus™

LivingSkills Työvalmennus -työvälineen avulla voidaan arvioida työllistymistä tukevia vahvuuksia, tuen tarpeita ja kehityskohteita.

"LivingSkills antoi mahdollisuuden seurata yksittäisten asiakkaiden kehitystä ja nähdä missä osa-alueissa erityisesti on kehitettävää. LivingSkills toimi myös hyvänä keskustelun pohjana ja motivaattorina, kun kunkin yksilön tilannetta havainnollistettiin keskustelun aikana."
- Mikaela Fabritius, Lapinjärven kunta, Perinnetalkoot-hanke

LivingSkills Päihdekuntoutuminen sisäisen motivaation vahvistamiseen

LivingSkills Mielen hyvinvointi™

LivingSkills Mielen hyvinvointi -työväline sisältää 24 positiivista mielenterveyttä kartoittavaa väittämää. Työvälineellä kartoitetaan koherenssin tunnetta, toiveikkuutta, mielialaa, toimintakykyä, osallisuutta, suhdetta itseen ja muihin sekä ympäristöstä saatua tukea.

MOTIVOIVA JOHTAMINEN

LivingSkills Yrittäjän taidot™

Haluatko tietää, mitä taitoja tarvitaan kannattavaan yritystoimintaan? Tarvitsetko uutta intoa ja uusia ideoita markkinointiin ja myyntiin? Haluaisitko saada tarkemman kuvan siitä, kuinka uudistumiskykyinen olet? Tai miten hyvin sinulla on oman toiminnan johtaminen hallussa?

LivingSkills Yrittäjän taidot on kehitetty yhteistyössä Suomen naisyrittäjien kanssa kannattavan liiketoiminnan sparraamiseen pienyrittäjille.

LivingSkills Recovery

LivingSkills Elämänkartoitus™

Porissa kehitettyä LivingSkills Elämänkartoitus -motivaatiotyövälinettä käytetään erityisesti kotiin vietävissä palveluissa tekemään asiakkaan omista unelmista totta. Elämänkartoitus-työvälineellä tarkastellaan mm. opiskelua ja työelämää, arjen sujumista, ihmissuhteita, hyvinvointia, voimavaroja ja vahvuuksia.

Luontaiset vahvuudet

LivingSkills Luontaiset vahvuudet™

Asiakas voi tehdä itsearvioinnin omista luontaista vahvuuksista työvälineen avulla. Omien luontaisten vahvuuksien tunnistaminen lisää itsetuntemusta ja auttaa löytämään itseä motivoivia työtehtäviä ja työskentelytapoja. Arviointia voidaan hyödyntää mm. sosiaalisessa kuntoutuksessa ja työllistymispalveluissa.

Tee näin!

LivingSkills Tee näin
 1. Valitse työyhteisösi tarpeisiin parhaiten soveltuva LivingSkills-työvälinepaketti (esim. LivingSkills Recovery tai LivingSkills Family)
 2. Voit valita kustakin paketista niin monta työvälinettä kuin haluat. Yhdellä asiakkaalla käytetään yhtä työvälinettä (esim. LivingSkills Kuntoutuminen tai LivingSkills Vanhemmuuden taidot)
 3. Lisäksi voit valita LivingSkills Bonus -paketista 1–3 itsearviointityövälinettä (esim. LivingSkills Elämänlaatu). LivingSkills Bonus -työvälineitä voidaan käyttää varsinaisen työvälineen ohella oheistyövälineinä kaikilla asiakkailla
 4. Saat juuri teidän tarpeisiinne sopivat työvälineet käyttöösi

Pilvipalvelupohjaisen työvälineen käyttöönotto on erittäin helppoa ja vaivatonta

Saat tietoturvallisen ja käyttövalmiin verkkoaseman organisaatiollesi avaimet käteen -palveluna. Intuitiivisen ohjelman käyttö on myös helppoa ilman pitkiä ja kalliita käyttöönottokoulutuksia. Käyttöönotto sujuu asiakkuuspäällikkömme vahvalla tuella ja verkkokoulutuksena toteuttavalla perehdytyksellä helposti ja nopeasti.

LivingSkills Bonus – itsearviointityövälineet

Kun valitset LivingSkills Family -työvälineet asiakastyön työvälineeksi ja tuen tarpeen arvioitiin, saat bonuksena 1–3 valitsemaasi itsearviointityövälinettä kaikille asiakkaille.

Itsearviointityövälineitä voit käyttää oheistyökaluna kaikille asiakkaille sekä itsenäisenä työvälineenä joillekin asiakasryhmille.

LivingSkills Elämänlaatu
Elämänlaadun itsearviointiin

LivingSkills Toipumisorientaatio
Voimaantumisen tukemiseen
Työväline sopii kaikille pitkäaikaisesta sairaudesta toipuville

LivingSkills Perheenjäsenen hyvinvointi
Omaisten tilanteen kartoitukseen ja jaksamisen tukemiseen

LivingSkills Mielen hyvinvointi
Positiivisen mielenterveyden vahvistamiseen

LivingSkills Palaute työntekijälle
Toipumiorientaatiolähtöisen työtavan vahvistamiseen

Valitse ja tilaa oma pakettisi

Valitse ja tilaa oma pakettisi
 1. LIVINGSKILLS RECOVERY mielenterveys- ja päihdepalveluihin
 2. LIVINGSKILLS SOCIAL RECOVERY sosiaaliseen kuntoukseen ja työvalmennukseen
 3. LIVINGSKILLS CARE vammaispalveluihin, hoivapalveluihin ja terveydenhuollon palveluihin
 4. LIVINGSKILLS FAMILY perhetyöhön sekä lasten ja nuorten kanssa työskentelyyn
 5. LIVINGSKILLS ED syömishäiriöiden perhepohjaiseen hoitoon
 6. LIVINGSKILLS LEADER lähijohtamisen tueksi
 7. LIVINGSKILLS SOCIETY järjestöjen tarpeisiin ja vaikuttavuuden arviointiin
 8. LIVINGSKILLS MIX & MATCH juuri sinun tarpeisiisi
 9. LIVINGSKILLS BONUS itsearviointityövälineet täydentämään valittua pakettia
LivingSkills Mix & Match

Jäitkö kaipaamaan vielä jotakin työvälinettä?

Kokoa oma LivingSkills MIX & MATCH -pakettisi kaikista LivingSkills-työvälineistä!

Ammatilliset LivingSkills-verkkovalmennukset

LivingSkills tarjoaa omalla TrainingSkills-alustallaan motivaation ja taitojen vahvistamiseen erikoistuneita verkkovalmennuksia sekä eri alojen asiantuntijoille että yksityishenkilöille, jotka haluavat kehittyä joko ammatillisesti tai omassa henkilökohtaisessa elämässään.

Sekä LivingSkills-työvälineitä että -verkkovalmennuksia yhdistää sama tavoite: haluamme tehdä ihmisistä oman elämänsä päähenkilöitä ja sankareita.

Uudet vaikuttavat hoitomuodot parantavat syömishäiriön ennustetta ja vähentävät syömishäiriöiden kustannuksia. Koulutuksen aikana saadaan perustietoa syömishäiriöön sairastuneen kanssa työskentelystä ja opetellaan New Maudsleyn malliin pohjautuvan psykoedukatiivisen perheinterventiomallin perusperiaatteet.

Haluatko muuttaa hoitokulttuuria asiantuntujakeskeisestä asiakaskeskeiseksi, voimaannuttavaksi ja asiakkaiden omaa osallisuutta vahvistavaksi?

Koulutus antaa uusia käytännön työvälineitä sekä oman työn kehittämiseen että asiakastyöhön ja vahvistaa toipumisorientaatiota toiminnan viitekehyksenä ja vallitsevana toimintatapana koko työyhteisössä.

Kohtaatko työssäsi asiakkaita, jotka tarvitsevat tukea tunnesäätelyyn, vuorovaikutukseen tai ahdistuksen hallintaan?

Koulutus on ammatillista täydennyskoulutusta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään asiakkaita, jotka tarvitsevat tukea tunnesäätelyyn, vuorovaikutukseen tai ahdistuksen hallintaan.

Haluatko saada käytännön työvälineitä asiakastyöhön ja hyödyntää psykoedukaatiota kuntoutuksessa?

Psykoedukaatio voimauttaa asiakasta työskentelemään aktiivisesti oman toipumisen ja sairauden pahenemisvaiheiden ennaltaehkäisyn eteen.

Haluatko vahvistaa lähijohtamisen taitojasi johtaa kehittyvää työyhteisöä?

Saat konkreettisia työvälineitä ja neuvoja siihen, miten kehitys tai muutosprosessi toteutetaan osallisuutta ja jaettua visiota korostavalla tavalla jokaisen yksilölliset tarpeet huomioiden.

Koulutuskokonaisuudessa tutustutaan keskeisiin dialektisen käyttäytymisterapian yksilötyön periaatteisiin ja perusstrategioihin.

Kurssi on syventävää koulutusta DKT:n perusteet ja taitoalueet -koulutuksen käyneille.

Konsultaatiot sotesektorin järjestöille

Tarvitsetteko apua järjestötoiminnan tai arviointikäytäntöjen kehittämiseen? Ota yhteyttä jos voimme olla avuksi!

 • Kiitos, haluan saada tietoa uusista verkkovalmennuksista!

  Anna sähköpostiosoitteesi, niin saat meitä postia palveluistamme ja uusista valmennuksistamme.