Muutoskumppanuus

Muutoskumppanuus

MUUTOSKUMPPANUUS-PALVELU

Osana LivingSkills-työvälineiden hankintaa tarjoamme teille Muutoskumppanuus-palvelua.

Muutoskumppanuus tarkoittaa kokonaisvaltaista tukea LivingSkills-toimintamallin omaksumiseen työyhteisössänne ja hankkimienne digitaalisten työvälineiden käytön integroimista osaksi juuri teidän työntekijöiden arkea. Muutoskumppanuudella tuemme työntekijöitä, esimiehiä ja koko työyhteisöä uusien roolien ja toimintatapojen omaksumisessa.

 

Mihin muutoskumppanuutta tarvitaan?

Muuttamalla toimintamallia asiakkaan osallisuuden keskiöön nostavaan ja asiakkaan voimaantumiseen tähtäävään toipumisorientaatiomalliin saadaan huikeita tuloksia ja suuria säästöjä. Esteenä on vain yksi pieni mutta: kuten tiedätte, toimintamallin muuttaminen ei ole yleensä helppoa.

Muutos vaatii vanhasta poisoppimista, uusien asenteiden omaksumista ja uusien työtapojen omaksumista. LivingSkills Oy:ssä haluamme olla luomassa uudenlaista työskentelykulttuuria sote-sektorille. Digitaaliset työvälineemme auttavat integroimaan uudet toimintamallit osaksi käytännön toimintaa. Perimmäisenä tavoitteenamme on, että LivingSkills-työvälineiden käyttäminen muuttaa työntekijöiden ja asiakkaiden välistä suhdetta siten, että työntekijän perinteisestä vastuunkantajan roolista siirrytään enemmän valmentajan rooliin, jossa korostuvat asiakkaan sisäisen motivaation löytäminen ja vahvistaminen.

Mitä hyötyä muutoskumppanuudesta saa?

Paras hyöty työvälineistä saadaan, kun työntekijät ja lähijohtajat ovat sisäistäneet LivingSkills-työvälineiden taustalla olevan teorian ja viitekehyksen kohderyhmän sitoutumista vahvistavista tekijöistä. Näiden avulla työyhteisö oppii ja motivoituu kehittämään omia työtapojaan asiakkaan sisäistä motivaatiota ja osallisuutta vahvistavaan suuntaan.

Lähijohtajilla on aina keskeinen rooli muutoksen aikaansaamisessa. Siksi haluamme varmistaa, että lähijohtajat saavat riittävän tuen uusien työ- ja toimintatapojen käyttöönotossa ja integroimisessa osaksi työyhteisöjen arkea. Lähijohtajat saavat tutkittua tietoa ja käytännön tukea muutoksen toteuttamiseen. Käytämme toimiviksi todettuja menetelmiä työyhteisön sitouttamiseen uusien työ- ja toimintatapojen juurruttamiseksi.

Muutoskumppanina autamme teitä LivingSkills-työvälineiden käytön vaivattomassa aloittamisessa ja asiakkaidenne sisäistä motivaatiota vahvistavan toimintamallin omaksumisessa. Muutoskumppanuus lähtee siitä, että vastuu muutosmatkan koordinoinnista on meillä, ja te voitte keskittyä matkasta nauttimiseen.

Muutoskumppanuuden sisältö:

 1. Muutosmatkan koordinointi
  LivingSkills Oy kantaa vastuun muutosmatkan koordinoinnista, aikatauluttamisesta ja toteutumisesta.
 2. Johdon tuki
  Johdon konsultoinnin luomme yhdessä askeleet, joilla siirrytään hallitusti nykytilasta uuteen valmentavan asiakastyön toimintakulttuuriin.
 3. Lähijohtajien tukeminen
  Lähijohtajat saavat verkkokoulutusta ja henkilökohtaista etäsparrausta toiminnan kehittämisen johtamiseen, työntekijöiden sisäisen motivaation vahvistamiseen ja uuden toimintakulttuurin synnyttämiseen sekä ohjatun tuen työvälineen käyttöönottoon.
 4. Koko yhteisön sitouttaminen
  Koko työyhteisön yhteinen ratkaisukeskeinen työpaja osallistaa koko tiimin. Oman osallisuuden kautta syntyy yhteinen visio ja tahtotila, joka auttaa puhaltamaan yhteen hiileen kohti yhdessä määriteltyjä tavoitteita.
 5. OMATAHTO Toipumisorientaatio -verkkokurssi motivoivan työtavan sisäistämiseen
  Työntekijät saavat syventävän, vaiheittain etenevän ammatillisen 10 moduulin OMATAHTO-verkkokoulutuksen motivoivasta työotteesta asiakastyössä. Koulutus auttaa sisäistämään motivoivan työtavan viitekehyksen ja käytännön toteutuksen periaatteet.
 6. Digitaalisten työvälineiden käyttöönoton varmistaminen
  Avaimet käteen -palveluna varmistamme valitsemienne digitaalisten työvälineiden käytön asiakastyössä. Sekä lähijohtajat että työntekijän saavat ohjatun työvälineiden käyttöönoton.
LivingSkills