Jaana Suokas

LT, dosentti, psykiatrian erikoislääkäri, nuorisolääketieteen erityispätevyys, psykoterapeutti (ET yksilöpsykoterapia ja perheterapia) Syömishäiriöt käypä hoito-suositus työryhmän puheenjohtaja Osastonylilääkäri HUS/Hyks Syömishäiriöyksikkö

 

Lyhyt kuvaus aiheistani:

Apua ajoissa: Syömishäiriöiden varhainen tunnistaminen

- Syömishäiriöiden varhainen tunnistaminen ja niihin puuttuminen voivat lyhentää sairastamisaikaa ja parantaa ennustetta.
- Joskus jo pieni puuttuminen voi normalisoida tilanteen.

Toimiva työnjako: Hoidon yleiset periaatteet ja hoidon porrastus eri hoitotahojen välillä Käypä hoito-suosituksen mukaan.
- Syömishäiriöiden hoito toteutetaan ensisijaisesti avohoitona.
- Hoidon alussa keskeistä on ravitsemustilan korjaaminen ja syömiskäyttäytymisen normaalistuminen.
- Perusterveydenhuollon tehtävä on sekä tunnistaa syömishäiriö että puuttua siihen riittävän varhain.
Transdiagnostinen KBT (CBT-E)
- Transdiagnostinen KBT on kognitiivis-behavioraalisesta terapiasta kehitetty kaikkien syömishäiriöiden hoitoon soveltuva yksilöhoitomalli.

Toimin osastonhoitajana Kuopion yliopistollisessa sairaalassa psykiatrian palveluyksikössä. Kaikissa kolmessa vastuuyksikössäni yleissairaalapsykiatrian poliklinikalla ja päiväosastolla sekä psykiatrian päivystyksessä kohdataan, tutkitaan ja hoidetaan syömishäiriöpotilaita.

Aiheestani:
Syömishäiriötä sairastavan hoidossa keskeistä on vastuullinen huolehtiminen ja kiinnostuneisuus potilaan hyvinvoinnista. Autenttinen hoitaja välittää lämpöä, uskoa ja toivoa sairaudesta toipumisesta. Autenttisuus merkitsee läsnäoloa ja ammattitaidon sisäistyneisyyttä; hoitajan kykyä soveltaa tietojaan ja käyttää persoonaansa auttavana työvälineenä, ja heittäytyä terapeuttiseen vuorovaikutukseen potilaan kanssa. Hoitosuhdetta leimaavat ymmärrys, empatia, sinnikkyys ja inhimillisyys.

Jukka Paappanen

Reita Nyberg

Olen kolmen lapsen äiti ja koulutukseltani gynekologi. Syömishäiriö tuli perheemme elämään yllättäen ja pyytämättä lapseni sairastuttua rajoittavaan anoreksiaan. Me selvisimme. Haluan jakaa oppimiani asioita, sillä vanhemmilla olisi paljon annettavaa etenkin rajoittavien syömishäiriöiden hoidossa. Työssäni mm. kehitän alani koulutusta, valmennan nuoria kollegoja ja opetan erikoislääkäreitä ohjaamaan.

Aiheestani:
Perheenjäsenen sairastuminen syömishäiriöön on perheelle kriisi. Perhe-elämä muuttuu usein täydelliseksi kaaokseksi. Suuri osa vanhemmista toivoisi konkreettisempaa ohjausta siitä, miten pärjätä sairastuneen kanssa ja auttaa häntä toipumaan. Oikein ohjattuna perheen tuki nopeuttaa toipumista syömishäiriöstä.

Jarkko Helmi

Minulla on yli 20 - vuoden kokemus erilaisten psyykkisten häiriöiden hoidosta. Viimeisen kymmenen vuoden aikana olen erityisesti perehtynyt syömishäiriöiden psykoterapeuttiseen hoitoon. Tällä hetkellä toimin itsenäisenä ammatinharjoittajana yksityisvastaanotolla. Psykoterapiasuuntaukseni on Kognitiivinen käyttäytymisterapia.

Taina Karman-Mäkiniemi

Olen Taina Karman-Mäkiniemi Ratkaisukeskeinen psykoterapeutti. Minulla on oma vastaanotto Tampereella. Terapiatyön lisäksi toimin myös työnohjaajana. Olen erikoistunut terapiatyössäni syömishäiriöiden ja kehon kuvan häiriöiden hoitoon. Vastaanotollani käy myös pakko-oireista, masennuksesta ja ahdistuneisuudesta kärsiviä sekä sosiaalisia tilanteita jännittäviä asiakkaita. Olen toiminut yli 20 vuotta järjestötyössä, kehittäen erilaisia hankkeita mm. Tyttöjen Talon Tampereelle. Olen toiminut myös pitkään kriisityöntekijänä. Perehtymisen syömishäiriöiden hoitoon aloitin Tyttöjen Talolla ja olen ohjannut syömishäiriöliiton SYLI-keskuksessa omaisten ryhmiä.

Laura Hiekkala-Tiusanen

Olen psykologi Laura Hiekkala-Tiusanen. Työskentelen Tampereen yliopistollisessa sairaalassa aikuispsykiatrian vastuualueella, osastolla APS9, ja olen erikoistunut kliiniseen mielenterveyspsykologiaan. Osastollamme hoidetaan potilaita, joilla on psykoosisairaus tai vaikea syömishäiriö. Olemme kehittäneet viimeisten kolmen vuoden aikana aktiivisesti osastomme syömishäiriöpotilaiden, erityisesti anoreksiapotilaiden, hoitomallia.

Aiheeni:
CRT (Cognitive Remediation Therapy) on interventio, jonka avulla pyritään harjoittelemalla parantamaan neurokognitiivisia prosesseja. Useilla anoreksiapotilailla on merkittäviä neurokognitiivisia puutoksia. Kerron esityksessäni kokemuksista yhden osastohoidossa olleen potilaan yksilö- ja ryhmämuotoisesta CRT- työskentelystä.

Juha Väänänen

Aiheeni:
Psykoedukaatio tarkoittaa tiedon jakamista sairaudesta, syömisen lainalaisuuksista ja nälkiintymisen seuraamuksista. Se toimii motivointina hoitoon sekä potilaalle, että läheiselle ja mahdollistaa itselle sopivien toimintamallien muodostamisen paranemisen tueksi.

Itsehoito pohjautuu yleensä kognitiivis-behavioraaliseen terapiaan (KBT). Itsehoito voidaan toteuttaa itsenäisesti tai ohjatusti. Se soveltuu ensivaiheen hoitona erityisesti ahmimis- ja ahmintahäiriötä sairastaville potilaille. Sen sijaan laihuushäiriössä itsehoidon tehosta ei ole näyttöä (Syömishäiriöiden käypä hoito suositus)