Syömishäiriöiden yksilö- ja perhehoito – menetelmäkoulutus

 

Tampereen kesäyliopisto järjestää Syömishäiriöiden yksilö- ja perhehoito – menetelmäkoulutuksen
syys-toukokuussa 2017-2018. Kymmenpäiväinen menetelmäkoulutus sisältää laajemmalle joukolle avoimen alku- ja loppuseminaarin sekä seitsemän menetelmäkoulutuspäivää. Koulutusjakso suoritetaan kymmenen päivän aikana kerran kuukaudessa syyskuusta toukokuuhun. Intensiivikoulutuksen aiheena on työskentely syömishäiriöön sairastuneiden ja heidän perheittensä kanssa.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu ensisijaisesti näitä perheitä kohtaaville sosiaali- terveydenhuoltoalan
työntekijöille. Koulutukseen voi hakea työntekijä, jolla on mahdollisuus tehdä käytännön asiakastyötä syömishäiriöön sairastuneen ja tämän perheen kanssa. Koulutukseen haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Koulutettavat valitaan hakemusten perusteella. Erityistavoitteena on eri ammatillisten taustojen omaavien koulutettavien ryhmä.

Koulutuksen tavoite ja sisältö

Koulutuksen aikana saadaan perustietoa syömishäiriöön sairastuneen kanssa työskentelystä
ja opetellaan New Maudsleyn malliin pohjaustuvan psykoedukatiivisen perheinterventiomallin
periaatteet. Koulutettavat saavat käyttöönsä LivingSkills Interventio ja LivingSkills läheinen ED -arviointityövälineet (manuaalit). Työparit luovat koulutuksen aikana omassa organisaatiossa syömishäiriöiden perhehoitoon sovellettavan työmallin.

Menetelmäkoulutuspäivät ja niiden aiheet

19.-20.9.2017 Syömishäiriöt ja niiden hoito -seminaari

(Kaikille avoin tilaisuus, sisältyy menetelmäkoulutuksen hintaan, muille 135 €/pvä).

 1. 1. Perustietoa syömishäiriöistä ja niiden hoidosta.
 2. 2. Tavoitteena antaa myös orientaatio alkavaan koulutukseen.
 3. 3. New Madsleys perheinterventiomallin struktuurin läpikäyminen ja perhetyön merkityksen ymmärtämien.

Huippukouluttajat ja aiheet

2.10. ja 3.11.2017 Sairastuneen ja perheen tukeminen hoidon alkuvaiheessa

 1. 1. Eväitä yhteistyön rakentamiseen ja sairastuneen ja perheen tukemiseen hoidon alkuvaiheessa
 2. 2. Ravitsemustilan ja somaattisen tilan korjaamisen merkitys psyykkisen voinnin ja toipumisen kannalta, käytännön työvälineet tähän.

Kouluttajat:
Katja Mäkelä, ravitsemusterapeutti, Kuopion yliopistollinen sairaala
Jarkko Helmi, sairaanhoitaja, psykoterapeutti

1.12. ja 8.1.2018 Sairastuneen ja perheen tukeminen työskentelyvaiheessa

 1. 1. Kehonhallinnan ja -tuntemuksen lisääntyminen, ruumiinkuvan selkiyttäminen (psykofyysinen fysioterapia)
 2. 2. Rentouden merkitys ja sen fysiologinen vaikutus (ft, mindfulness)
 3. 3. Ahdistuksen hallintakeinot ja ajattelumallien muuttaminen
 4. 4. Perheen tukeminen työskentelyvaiheessa

Kouluttajat:
Anna Hasan, psykofyysinen fysioterapeutti
Katri Romppainen, psykologi, Tampereen yliopistollinen sairaala
Laura Hiekkala-Tiusanen, psykologi, Tampereen yliopistollinen sairaala

5.2. ja 5.3.2018 Sairastuneen ja perheen tukeminen toipumisvaiheessa

 1. 1. Vastuunotto omasta toipumisesta
 2. 2. Hyväksyvän ja kunnioittavan suhteen luominen kehon ja mielen välille
 3. 3. Levon ja liikunnan määrä ja laatu
 4. 4. Sosiaaliset suhteet, paranemisen osatekijät, vapaa-ajan viettämisen tavat ja merkitys
 5. 5. Relapsin estosuunnitelma

Kouluttajat: 
Anna Hasan, psykofyysinen fysioterapeutti
Katja Tenhovirta, perheterapeutti 

20.4.2018 Purku- ja työnohjauspäivä

 1. 1. Erityiskysymykset
 2. 2. Case-pohjainen menetelmätyönohjaus
 3. 3. Oppimistehtävien purku

Kouluttajat:
Maria Sumia, lastentautien ja nuorisopykiatrian erikoislääkäri

18.5.2018 Uudet työmallit, talousnäkökulma ja vaikuttavuuden arviointi syömishäiriöiden hoidossa. Päätösseminaari.

 Ammattilaisille ja omaisille suunnattu avoin tilaisuus (maksullinen, sisältyy menetelmäkoulutuksen hintaan)

 1. Talousnäkökulma syömishäiriöiden hoitoon.
 2. Perhelähtöisen hoito- ja yhteistyömallin esittely.
 3. Vaikuttavuuden arviointi syömishäiriöiden hoidossa.
 4. Kokemustietoa syömishäiriöistä toipumisessa.

 

Osallistumismaksu

2000 €. Koulutus laskutetaan 3 kolmessa erässä sen käynnistyttyä.

Lisätiedot
Tarkemmat tiedot koulutuksen sisällöistä, kouluttajista ja suoritustavoista: www.tampereenkesayliopisto.fi

Yhteyshenkilö kesäyliopistossa: koulutuskoordinaattori Sanna Vaurula, sanna.vaurula(at)tampereenkesayliopisto.fi, puh 040 3573232.

Lataa esite tästä: Menetelmäkoulutus

 

 

Vastuuhenkilöt ja kouluttajat

Koulutuksen koordinoijana toimii Beardsleen perheinterventiokouluttaja, HTM Kaisa Nyberg. Perhetyön kouluttajana toimii erikoislääkäri Reita Nyberg Sisä-Suomen SYLI ry:stä.

Reita Nyberg, Syli ry

Olen kolmen lapsen äiti ja koulutukseltani gynekologi. Syömishäiriö tuli perheemme elämään yllättäen ja pyytämättä lapseni sairastuttua rajoittavaan anoreksiaan. Me selvisimme. Haluan jakaa oppimiani asioita, sillä vanhemmilla olisi paljon annettavaa etenkin rajoittavien syömishäiriöiden hoidossa. Työssäni mm. kehitän alani koulutusta, valmennan nuoria kollegoja ja opetan erikoislääkäreitä ohjaamaan.

Perheenjäsenen sairastuminen syömishäiriöön on perheelle kriisi. Perhe-elämä muuttuu usein täydelliseksi kaaokseksi. Suuri osa vanhemmista toivoisi konkreettisempaa ohjausta siitä, miten pärjätä sairastuneen kanssa ja auttaa häntä toipumaan. Oikein ohjattuna perheen tuki nopeuttaa toipumista syömishäiriöstä.

Lisäksi kouluttajina on eri kerroilla kulloisenkin aiheen asiantuntijoita, mm:

Psykoterapeutti Jarkko Helmi

Minulla on yli 20 - vuoden kokemus erilaisten psyykkisten häiriöiden hoidosta. Viimeisen kymmenen vuoden aikana olen erityisesti perehtynyt syömishäiriöiden psykoterapeuttiseen hoitoon. Tällä hetkellä toimin itsenäisenä ammatinharjoittajana yksityisvastaanotolla. Psykoterapiasuuntaukseni on Kognitiivinen käyttäytymisterapia.

Psykologit Laura Hiekkala-Tiusanen ja Katri Romppainen 

Työskentelemme Tampereen yliopistollisessa sairaalassa aikuispsykiatrian vastuualueella, osastolla APS9, ja olen erikoistunut kliiniseen mielenterveyspsykologiaan. Osastollamme hoidetaan potilaita, joilla on psykoosisairaus tai vaikea syömishäiriö. Olemme kehittäneet viimeisten kolmen vuoden aikana aktiivisesti osastomme syömishäiriöpotilaiden, erityisesti anoreksiapotilaiden, hoitomallia.

Kouluttajina myös: 

Psykiatrian ja lastentautien erikoislääkäri Maria Sumia, Tampereen yliopistollinen sairaala

Psykofyysiseen fysioterapiaan erikoistunut fysioterapeutti Anna Hasan

Syömishäiriöihin perehtynyt ravitsemusterapeutti Katja Mäkelä, Kuopion yliopistollinen sairaala

Psykoterapeutti, perhe-ja pariterapiakouluttaja Katja Tenhovirta, Helsingin yliopistollinen sairaala