Tietopankki

tarjoaa näkökulmia osallisuuteen, kuntoutukseen ja vaikuttavuuden arviointiin.

Artikkelipankkimme koostuu omista ja vieraskynäkirjoituksista.

Olipa kerran prinsessa joka sairastui näivetystautiin

Vieraskynä: Toipumusorientaatio on matka elämän arvoiseen elämään.

LUE LISÄÄ

Vaikutuksia arvioidaan suhteessa tavoitteisiin

Toiminnan vaikutuksia voidaan arvioida esimerkiksi tarkastelemalla sitä, miten hyvin ennalta asetetut tavoitteet on saavutettu, millaisia ennakoimattomia tavoitteita on saavutettu ja miten asiakkaan tarpeisiin on vastattu tai jätetty vastaamatta.

Omat tavoitteet motivoivat toipujaa

LUE LISÄÄ

”Hoitaja kieltäytyi ottamasta vastuun kuntoutumisestani. Hän ei yrittänyt määrittää, mitä tarvitsisin, Suhtautumistavan voi määritellä todelliseksi osallisuuden ja osallistumisen konkretisoimiseksi.”

Osallisuus merkitsee sitä, että hyväksytään, huomioidaan ja hyödynnetään palveluiden käyttäjien asiantuntijuus.

 

“Ruvettiin pitämään ihmisenä”

Kuntoutuksen tarve säilyy tai palautuu, jos kuntoutuksella ei ole riittävää jatkuvuutta. Esa Nordlingin väitöstutkimuksen perusteella voitiin antaa 14 suositusta skitsofrenia-potilaiden kuntoutuksen kehittämiseksi. Toipumisorientaatio on matka ihmisyyteen.

LUE LISÄÄ

Yhdessä tekemistä ja vaikuttamista

Osallisuus kasvattaa vastuuta, valtaa ja aktiivisuutta. Osallisuus on yhteisöön ja yhteiskuntaan kiinnittymistä. Se merkitsee sitä, että ne ihmiset jotka palveluja käyttävät, osallistuvat palvelujen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin.

LUE LISÄÄ

Toipuminen on hyvän elämän elämistä

Toipuminen ei ole paranemista, oireettomuutta tai kaikkien elämän ongelmien loppumista, vaan mahdollisimman hyvän elämän elämistä. Jokaisen palvelun tulisi tukea toipujan pärjäämistä ja mahdollisuutta elää oman näköistä elämää.

LUE LISÄÄ