Keitä olemme

Verkkosivustomme osoite on: https://www.livingskills.fi.

Mitä henkilötietoa keräämme ja miksi

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus

Asiakkuussuhteessa olevan henkilön henkilötietojen käsittelyperuste on asialliseen yhteyteen perustuva rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Asiakkaan yhteystietoja tarvitaan asiakassuhteen hoitamiseksi. Asiakasrekisteriin kerättäviä henkilötietoja käytetään LivingSkills sopimuspalvelun toteuttamiseen, laskutukseen ja asiakassuhteen hoitamiseen.

Mitä tietoja käsitellään

Asiakkailta kerätään etunimi ja sukunimi, yksikkö, asema organisaatiossa, sähköpostisoite, organisaation postiosoite ja puhelinnumero. Sovellusta käyttävistä asiakkaaan käyttäjistä on tiedossa lisäksi käyttäjätunnus, jolla järjestelmään kirjaudutaan. Tietoja ei yhdistetä muihin henkilörekistereihin. Saatuja tietoja säilytetään asiakkuuden hoitamisen edellyttämä aika.

Mistä tiedot saadaan?

Palvelun hankkivalta asiakkaalta/asiakasorganisaatiolta itseltään tai käyttäjätunnustilauksen LivingSkills-palvelussa tekevältä henkilöltä.

Kenelle tietoja luovutetaan tai siirretään. Siirretäänkö tietoja EU:n tai ETA alueen ulkopuolelle?

Organisaation palveluksessa olevat henkilöt hallinnoivat kaikkia asiakkaisiin liittyviä yhteystietoja. Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa opiskelijoille, jotka ovat LivingSkills Oy:ssä harjoittelujaksolla, mikäli he tarvitsevat niitä asiakassuhteen hoitoa varten. Henkilötietojen käsittely voidaan ulkoistaa sopimuskumppanille. Tietoja ei siirretä ulkopuolisille eikä tietoja ei siirretä EU:n tai ETA- alueen ulkopuolelle. Tietoja ei luovuteta suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin eikä mielipide- tai markkinatutkimuksiin.

Miten tiedot suojataan ja miten pitkään niitä säilytetään?

Paperisena säilytettävät tiedot, kuten palvelusopimukset, säilytetään lukitussa toimistohuoneessa, lukitussa arkistokaapissa.

Sähköisenä tietoja säilytetään tietoturvallisesti yrityksen verkkolevyasemalla, jossa rekisterin käyttöoikeus on vain erikseen määritellyillä käyttäjillä, jotka taritsevat näitä tietoja työtehtävissään. Suojaus on toteutettu siten, että käyttäjät kirjautuvat järjestelmään käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tiedot siirretään salatun yhteyden ylitse. Käyttöoikeuksien käsittelytiedot kirjautuvat lokiin. Järjestelmätoimittajan palvelin, jossa rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

Käytössämme olevat tietoturvalliset digitaaliset järjestelmät asiakastietojen käsittelyyn ovat PipeDrive – sovellus asiakkuudenhallintaan, MailChimp – postituslista, Typeform- kyselytyökalu ja Visma- taloushallinnan järjestelmä.

Käyttäjätunnusten säilyttäminen LivingSkills-järjestelmässä. Tiedot on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin ja salasanoin sekä rajatuin pääsyvaltuuksin. Tietojen käyttö sekä pääsy tietoja sisältäville palvelimille logitetaan ja tiedot ovat suojattu palomuurilla. Tietosisältö sijaitsee fyysisesti suljetussa, Suomessa sijaitsevassa konesalissa, jossa on asianmukainen kulunvalvonta.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietonsa tarkistettavaksi tai poistettavaksi. Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriin sisältyvät itseään koskevat henkilötiedot. Tarkistuspyyntö on toimitettava rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

Rekisterinpitäjä

LivingSkills Oy

Keneen voi olla yhteydessä rekisteriin liittyvissä kysymyksissä

toimitusjohtaja Kaisa Nyberg, kaisa.nyberg (at) livingskills.fi tai 041 52 52 822

Verkkosivujen sisältö

Kommentit

Kun sivuston käyttäjät jättävät kommentteja sivustolle, keräämme kommenttilomakkeessa olevat tiedot, sekä käyttäjän IP-osoitteen ja selaimen versiotiedot roskaviestien tunnistamisen helpottamiseksi.

Kun vierailijat jättävät kommentin tälle sivustolle keräämme tiedon, joka on näkyvissä kommentointikentissä, IP-osoitteen sekä selaimen versioon liittyvät tiedot. Sähköpostiosoitteesta luotu anonymisoitu hajautustieto (hash) voidaan lähettää Gravatar-palveluun, jotta tiedetään onko kommentoija palvelun käyttäjä. Gravatar-palvelun tietosuojaseloste löytyy osoitteesta https://automattic.com/privacy/.

Media

Mikäli lataat kuvia tälle sivustolle, sinun tulee välttää sellaisten kuvien lataamista, joissa on tallennettu paikkatieto (EXIF GPS). Sivuston vierailijat voivat ladata ja katsoa paikkatietoa kuvista, joita sivustolla on.

Yhteydenottolomakkeet

Evästeet

Jos jätät kommentin sivustolle, voit valita nimen, sähköpostiosoitteen ja url-osoitteen tallennuksen evästeeseen. Tämä toiminto lisää käyttömukavuutta, koska lomaketta ei tarvitse täyttää jokaisella kerralla uudelleen kommenttia lisätessä. Evästetieto poistetaan selaimesta vuoden kuluttua.

Mikäli sinulla on tili ja kirjaudut sivustolle asetamme väliaikaisen evästeen, joka päättelee tukeeko selaimesi evästeitä vai ei. Tämä eväste ei sisällä henkilötietoa ja se poistetaan kun selainikkuna suljetaan.

Kun kirjaudut sisään asetamme useita evästeitä, jotka tallentavat kirjautumis- sekä näyttöasetuksesi. Kirjautumisevästeet poistetaan kahden vuorokauden kuluessa, näyttöasetuksiin liittyvät evästeet poistuvat vuoden päästä. Mikäli valitset “Muista minut” kirjautumisen yhteydessä, kirjautumistietojasi säilytetään kahden viikon ajan. Mikäli kirjaudut ulos, kirjautumiseen liittyvät evästeet poistetaan samassa yhteydessä.

Mikäli julkaiset artikkelin tai muokkaat olemassa olevaa tallennamme selaimeen evästeen, joka sisältää muokattavan artikkelin ID:n. Eväste vanhenee yhdessä vuorokaudessa.

Muilta sivustoilta upotettu sisältö

Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla.

Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle.

Kenelle jaamme tietosi

Emme luovuta tietoja kolmannelle osapuolella

Kuinka kauan säilytämme tietoa

Mikäli jätät kommentin, kommenttia ja sen metatietoa säilytetään toistaiseksi. Tämä tehdään siksi, että voimme tunnistaa ja hyväksyä seuraavat kommentit automaattisesti sen sijaan, että säilyttäisimme ne moderointijonossa.

Tallennamme rekisteröityneiden käyttäjien (jos sellaisia on) käyttäjäprofiilien tiedot. Kaikilla käyttäjillä on mahdollisuus nähdä, muokata ja poistaa omia henkilötietojaan milloin vain. Ainoastaan käyttäjänimeä ei voi muuttaa. Verkkosivuston ylläpitäjät voivat nähdä ja muokata käyttäjäprofiilien tietoja.

Mitä oikeuksia sinulla on omaan tietoosi

Mikäli sinulla on käyttäjätili tälle sivustolle tai olet jättänyt kommentteja, voit pyytää koostetiedostoa omista henkilötiedoistasi, sisältäen kaiken henkilötiedon, jonka olet meille antanut. Voit myös pyytää henkilötietojesi poistoa. Oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka meidän on säilytettävä ylläpidollisista, juridisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä.

Minne lähetämme tietosi

Vierailijoiden kommentteja saatetaan tarkistaa automatisoidun roskapostiestopalvelun kautta.

Omat yhteystietosi

LivingSkills Oy , livingskills@livingskills.fi

Lisätiedot

Miten toimimme tietomurron tapahtuessa

Ilmoitus tehdään tietoturvaviranomaiselle 72 h kuluessa ilmitulosta, mikäli tietoturvaloukkauksesta todennäköisesti aiheutuu luonnollisen henkilön oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuvaa riskiä. Ilmoitus tehdään rekisteröidylle, jos tietoturvaloukkauksesta aiheutuu todennäköisesti korkea riski tämän oikeuksille ja vapauksille.

Toimialaan liittyvä lainsäädäntö

Suomen ja Euroopan unionin tietosuojalait ovat uudistumassa. Toukokuun 25. päivästä alkaen henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR), tällä hetkellä voimassa olevan henkilötietolain (523/1999) sijaan. Tietosuoja-asetusta sovelletaan lähtökohtaisesti kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn. Tietosuoja-asetusta täydennetään ja täsmennetään kansallisella lainsäädännöllä. Hallitus on antanut eduskunnalle ehdotuksen uudeksi kansalliseksi tietosuojalaiksi. Tietosuojalaki tulisi esityksen mukaan voimaan 25.5.2018, kun myös EU:n yleistä tietosuoja-asetusta ryhdytään soveltamaan. Lisätietoa liittyen henkilörekisterin muodostumiseen ja tietosuoja-asetukseen löytyy osoitteesta EU:n tietosuojauudistus

Mikä organisaatio on rekisterinpitäjä?

Rekisterinpitäjän on laadittava henkilörekisteristä tietosuojaseloste, josta ilmenee tietosuoja-asetuksen edellyttämät tiedot. Rekisterinpitäjän on pidettävä rekisteriseloste jokaisen saatavilla.  Tietosuojaseloste ja mahdolliset ilmoitukset tietosuojavaltuutetulle on aina rekisterinpitäjäorganisaation tehtävä.

Koska LivingSkills toimii asiakasorganisaatioiden asiakasrekisterin käsittelijänä eli säilyttää Suomessa sijaitsevassa pilvipalvelussa henkilötietoja asiakasorganisaation lukuun, EU:n uuden tietosuoja-asetuksen 28. artikla edellyttää, että LivingSkills Oy:lla ja asiakasorganisaatiolla on erillinen sopimus tietojenkäsittelystä. Asiakasorganisaation (esim. kunnan tai sairaanhoitopiirin) pitää tehdä tietosuojaseloste tai liittää johonkin jo olemassa olevaan tietosuojaselosteeseensa tieto siitä missä sähköisissä järjestelmissä henkilötietoja (jotka ko. rekisteriin kuuluvat) käsitellään. Eli rekisterinpitäjä on tässä tapauksessa esimerkiksi Tampereen kaupunki tai Pirkanmaan Sairaanhoitopiiri. Esimerkiksi asumispalveluissa olevat arvioitavat eivät muodosta omaa rekisteriä, vaan tiedot ovat osa asumispalveluja ostavan kunnan henkilötietorekisteriä, joka tulee mainita kuntien omissa rekisteriselosteissa. LivingSkills Oy käy vuoropuhelun niiden tahojen kanssa, jotka tietosisällön omistavat.