6015
 

Tuoteperhe ja räätälöidyt ratkaisut

 

Ratkaisumme on digitaalinen all-in-one-alusta, joka kattaa koko kuntoutus- tai taitovalmennusprosessin: arvioinnin, taitovalmennus- ja tukisuunnitelman sekä edistymisen seurannan. LivingSkills tuoteperheessä on eri tarkoituksiin kohderyhmäkohtaiset sisällöt.  Lisäksi räätälöimme yksilöllisiä Premium-työvälineitä palvelumuotoilun keinoin juuri sinun tarpeisiisi.

 
TUOTTEET
6016
 

Arviointikonsultaatiot ja koulutukset

 

Painiiko järjestösi tai organisaatiosi samojen ongelmien kanssa kuin monet muutkin – oman toiminnan tuloksellisuuden ja merkityksen osoittaminen kompleksisessa maailmassa on haastavaa. LivingSkills Oy kehittää tähän ratkaisuja yhteistyössä  kanssanne. Tarjoamme myös asiantuntijakoulutuksia työyhteisöille ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille.

 
PALVELUT

LivingSkills työväline on:

 

Käytännönläheinen

Arvioitavat asiat perustuvat käytännön kokemuksiin.
 

Osallistava

Taitojen harjoittelijaa tuetaan tämän omissa tavoitteissa.
 

Tavoitteellinen

Toiminnalla on yhdessä sovittu suunta ja päämäärä.
 

Vaikutuksia arvioiva

Toiminnan onnistumista voidaan mitata.
5940

Yksi digitaalinen työväline – Monta käyttötarkoitusta

 

Taitojen kartoitus

Kartoittakaa yhdessä arvioitavan taidot ja taitopuutteet.

Arviointityökalu

Arvioikaa tuen tarve ja valitkaa tarkoituksenmukaiset palvelut.

Taitovalmennus

Tehkää tavoitteellinen taitovalmennus- kehitys- tai tukisuunnitelma. Seuratkaa edistymistä, taitojen karttumista tai tuen toteutumista.

Tulosmittari

Arvioikaa työskentelyn tuloksellisuutta. Yksilöllisten tavoitteiden toteutumisesta saatte kokoomaraportin.  Seuratkaa tuloksia yksilötasolla, organisaatiotasolla ja kuntatasolla.
 

Arviointiprosessi

 

Tee itsearviointi omasta taitotasostasi numeroasteikolla. Näin vahvuutesi, taitopuutteesi  ja tuen tarpeesi tulevat näkyviksi.

Myös sinua tukeva työntekijä arvioi tämän hetkisen taitotasosi. Saat ulkopuolisen näkemyksen toimintakyvystäsi.

Jos arvionne eroavat, niin saatte kumpikin perustella omat näkemyksenne. Tästä syntyy hyvää dialogia välillenne.

Lopuksi asetatte yhdessä tavoitetason, johon molemmat sitoutuvat. Yhteisessä suunnitelmassa määritellään keinot päämäärien saavuttamiseksi.

Hyödyt asiakkaille

Yksilötasolla

 

 • Auttaa arvioimaan taitotasoa ja toimintakykyä
 • Lisää dialogia tuen saajan ja antajan välillä
 • Auttaa kohdentamaan työskentelyn olennaisiin asioihin
 • Voimaannuttaa ja lisää osallisuutta
 • Huomioi myös läheiset
 • Ohjaa työskentelyä tavoitteelliseen suuntaan
 • Auttaa arvioimaan omaa toimintaa ja toiminnan tuloksellisuutta

Organisaatiotasolla

 

 • Säästää kirjaamiseen käytettävää aikaa
 • Auttaa arvioimaan toiminnan tuloksellisuutta ja vaikutuksia sekä yksikkö että organisaatiotasolla
 • Uudistaa organisaatiokulttuuria voimavarakeskeiseen, osallistavaan ja dialogiseen auuntaan

Kuntatasolla

 

 • Auttaa sijoittamaan asiakkaat tarkoituksenmukaisiin palveluihin
 • Mahdollistaa palveluntarjoajien toiminnan tuloksellisuuden arvioinnin ja vertailun
 • Auttaa arvioimaan palvelunkäyttäjien tuen tarvetta ja resurssien kohdentamista
 • Tarjoaa synergiaetua: monikäyttöinen, räätälöitävä työkalu eri yksiköiden erilaisiin tarpeisiin
 • Tehostaa toimintaa ja tasapainottaa taloutta

LivingSkills tuotteita käytetään laajalti sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa. Asiakkaitamme ovat niin julkiset kuin yksityiset sekä suuret ja pienet sotepalvelut.

 
OTA YHTEYTTÄ