LivingSkills Tuoteperhe

Oma työväline joka tarkoitukseen – kaikki samalla alustalla.

6263

Oma työväline joka tarkoitukseen

LivingSkills-työvälineen avulla  voidaan kartoittaa taitoja, toimintakykyä ja tuen tarvetta. Jokainen työväline on sekä itsearviointiväline että työntekijän arvioinnin apuväline. LivingSkills -työkalun avulla on helppo tehdä yksilöllinen, konkreettinen suunnitelman taitojen harjoittelusta tai tarvittavasta tuesta.  Edistymistä seurataan sekä yksilö- että organisaatiotasolla.

LivingSkills tuoteperheessä on työvälineitä eri asiakasryhmille. Lisäksi räätälöimme yksilöllisiä Premium-työvälineitä palvelumuotoilun keinoin. Kehitystyössä on huomioitu kunkin ryhmän erityistarpeet. Tutkimustiedon lisäksi on hyödynnetty myös ongelmaperusteista oppimista ja kokemustietoa. Yhdellä työvälineellä on monta eri käyttötarkoitusta: sama työväline auttaa taitojen ja toimintakyvyn arvioinnissa, on taitovalmennuksen ja tuen tarpeen arvioinnin työkalu sekä toiminnan tuloksellisuuden arviointiväline.

6265
 

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan työvälineet

 

Työyhteisötyövälineet

 

Räätälöitävät työvälineet

LivingSkills Premium

LivingSkills Premium on räätälöity työväline juuri sinun organisaatiosi tai asiakasryhmäsi tarpeisiin.

Digitaalinen alusta on räätälöitävissä organisaation omilla kysymyksillä. Räätälöitävät tuotteet luodaan palvelumuotoilun keinoin. Monilla organisaatioilla olemassa olevia arviointilomakkeita. Nämä voidaan koota yhteen ja asiakasyrityksen arviointitarpeisiin voidaan tarjota entistä käyttökelpoisempi ja toimivampi työväline.
Sovellus mahdollistaa myös organisaatiotason tulosvertailun ja toiminnan tuloksellisuuden arvioinnin,
Olemassa olevaa digitaalista alustaa hyödynnetään uusien arviointityökalujen luomisessa.

Esimerkkinä Premium-tuotteesta on kirurgien leikkauskoulutustarpeisiin kehitetty työkalu taitotavoitteiden asettamista ja seurantaa varten.

Mihin tarpeeseen juuri sinä tarvitsisit arviointityökalua?

6529
6535

Osaksi ekosysteemiä

Räätälöimme myös usemman yrityksen yhteiskäyttöön tehtyjä sovelluksia, jotka ovat erityisen käyttökelpoisia silloin kun sama asiakas on samaniakaisesti usean eri organisaation palveluissa.

Tiedot tallennetaan pilvipalvelimelle asiakkaan tunnisteella

Kaikki organisaatiot, joilla on käyttäjätunnukset, pääsevät tarkastelemaan tietoja

Jos palvelunkäyttäjä on samanaikaisesti useamman organisaation asiakkaana, samaa kehitys- tai tukisuunnitelmaa voidaan täydentää tai tarkastella eri tahoilla

Yhteiskäyttö on mahdollista silloin, kun useammalla organisaatiolla on sama sovellus käytössä

Kysy lisätietoa tuotteista ja palveluistamme sekä pyydä tarjousta juuri omiin tarpeisiinne sopivasta tuotepaketista.