Oma työväline joka tarkoitukseen

LivingSkills-työvälineen avulla  voidaan kartoittaa taitoja, toimintakykyä ja tuen tarvetta. Jokainen työväline on sekä itsearviointiväline että työntekijän arvioinnin apuväline. LivingSkills -työkalun avulla on helppo tehdä yksilöllinen, konkreettinen suunnitelman taitojen harjoittelusta tai tarvittavasta tuesta.  Edistymistä seurataan sekä yksilö- että organisaatiotasolla. 

LivingSkills tuoteperheessä on työvälineitä eri asiakasryhmille. Lisäksi räätälöimme yksilöllisiä Premium-työvälineitä palvelumuotoilun keinoin. Kehitystyössä on huomioitu kunkin ryhmän erityistarpeet. Tutkimustiedon lisäksi on hyödynnetty myös ongelmaperusteista oppimista ja kokemustietoa. Yhdellä työvälineellä on monta eri käyttötarkoitusta: sama työväline auttaa taitojen ja toimintakyvyn arvioinnissa, on taitovalmennuksen ja tuen tarpeen arvioinnin työkalu sekä toiminnan tuloksellisuuden arviointiväline.

 

 

 

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan työvälineet

Hoiva ja kuntoutus

Lapsiperhetyö

Lapsiperhetyö

Interventiot

Vammaispalvelu

Mikä työväline mihinkin palveluun?

LivingSkills ED Läheinen
Syömishäiriöön sairastuneiden perhetyö
LivingSkills Elämänlaatu
Elämänlaadun arviointi
LivingSkills Interventio
Kriisi- ja traumatyöhön
LivingSkills Hoiva
Ikäihmisten palvelut
Palveluasuminen
LivingSkills Keva
Kehitysvammaisten palvelut
Mielenterveyskuntoutujien tehostettu palveluasuminen

 

LivingSkills Kuntoutus
Mielenterveyskuntoutus
Vammaispalvelu
Nuorten sosiaalisen tuen palvelut
LivingSkills Lastensuojelu ja
LivingSkills Vanhemmuuden taidot

Lapsiperheiden palvelut
LivingSkills Nepsy ja
LivingSkills NepsyKuntoutus

Neuropsykiatriset palvelut
Mielenterveyskuntoutus
LivingSkills Omaisen Hyvinvointi
Läheisten tilanteen kartoitus

 

Työyhteisötyövälineet

Työvälineet ovat itsearviointilomakkeita, jotka sisältävät yksilöllisen kehityssuunnitelman.
Työvälineet vahvistavat koko työyhteisön osallisuutta ja työssä jaksamista.

Kehityskeskustelu
Esimiestaidot
Työntekijän vahvuudet
Vapaaehtoistyö

 

 

Räätälöitävät työvälineet

LivingSkills Premium

on palvelumuotoilun keinoin räätälöity työväline juuri sinun organisaatiosi
tai asiakasryhmäsi tarpeisiin. Premium-työvälineen avulla voidaan digitalisoida myös organisaatiosi olemassa olevia lomakkeita.