LivingSkills Interventio

LivingSkills Interventio –työväline on tarkoitettu kriisi-interventioiden tuloksellisuuden arviointiin. LivingSkills Interventio -arviointityövälineellä palvelunkäyttäjä arvioi traumaoireita, elämänlaatuaan ja tavoitteitaan työskentelyn suhteen. Työkalu sisältää käyttäjän itsearvioinnin ja muutaman nykytilanteeseen, tavoitteisiin ja keinoihin liittyvän kysymyksen. Alkuarviointia voidaan käyttää työskentelyä helpottavana työvälineenä, Arviointi toistetaan työskentelyn päättyessä ja seuranta-ajan kuluessa, jolloin saadaan tietoa intervention vaikutuksista.

LivingSkills Elämänlaatu

LivingSkills Elämänlaatu -arviointityövälineellä palvelunkäyttäjä arvioi elämänlaatuaan ja tavoitteitaan sen suhteen. Työkalu sisältää käyttäjän itsearvioinnin ja neljä tavoitteisiin ja keinoihin liittyvää kysymystä. Elämänlaadulla tarkoitetaan ihmisen henkilökohtaista käsitystä omasta elämäntilanteestaan. Se on suhteessa jokaisen omaan kulttuuriin ja arvomaailmaan ja se kytkeytyy kunkin omiin päämääriin, tavoitteisiin ja odotuksiin.

LivingSkills ED Läheinen

Kun yksi perheenjäsen sairastuu syömishäiriöön, koko perhe tarvitsee tukea. Syömishäiriö vaikuttaa perheen arkeen, ihmissuhteisiin, vanhemmuuteen ja toimintaan. Koko perheen elämä saattaa pyöriä syömishäiriön asettamien sääntöjen ympärillä. LivingSkills ED Läheinen -työväline auttaa arvioimaan läheisten kuormittuneisuutta, elämänlaatua, tuen tarvetta ja kiireellisyyttä sekä syömishäiriöoireilua ylläpitävän käytöksen määrää ja laatua. Sen avulla voidaan vahvistaa ja arvioida läheisen taitoja ja motivaatiota tukea anoreksiaan tai bulimiaan sairastunutta perheenjäsentä. Työvälineen avulla voidaan suunnitella ja toteuttaa pärjäämistä vahvistavia interventioita ja tukitoimia sekä seurata niiden tuloksellisuutta. Työväline sopii käytettäväksi esimerkiksi perhetyön hoitosuunnitelman pohjana. ED Läheinen -työvälineen sisältämät mittarit on validoitu tieteellisissä tutkimuksissa.

Omaisen hyvinvointi

Läheisen sairastuminen tai tuen tarve kuormittaa usein myös omaisia ja vaatii heiltä sopeutumista. Esimerkiksi mielenterveyspotilaiden omaisilla on huomattavan suuri riski itsekin sairastua masennukseen. Omaiset tarvitsevat tukea jaksamiseensa ja pitävät yhteistyötä ammattihenkilöiden kanssa tärkeänä.