LivingSkills Vanhemmuuden taidot

LivingSkills Vanhemmuuden taidot- työvälinettä käytetään vanhemmuuden tukemisen ja perhekuntoutuksen työkaluna. Yhdessä vanhemman kanssa arvioidaan vanhemmuuden taitoja, vanhempien oman elämän hallintaa ja perheen tuen tarpeita. Vahvuuksien kartoituksen ja kehitysalueiden määrittelyn kautta luodaan taitovalmennussuunnitelma taitojen vahvistamiseksi.

LivingSkills Lastensuojelu

LivingSkills Lastensuojelu –työväline on tarkoitettu lastensuojelun sosiaalityön työkaluksi vanhemmuuden arviointiin. Työvälineen avulla arvioidaan yhdessä vanhemman kanssa kriittisiä vanhemmuuden taitoja, vanhemman kykyä turvata lapsen hyvinvointi, kasvu ja kehitys sekä perheen tuen tarvetta.

Vahvuuksien kartoituksen ja kehitysalueiden määrittelyn kautta luodaan taitovalmennussuunnitelma taitojen vahvistamiseksi ja lapsen hyvinvoinnin turvaamiseksi.