LivingSkills Keva

LivingSkills KeVa –työväline on tarkoitettu kehitysvammaisten kuntoutuksen ja tuen tarpeen arvioinnin työkaluksi. Palvelunkäyttäjä, omainen ja työntekijä tekevät yhdessä toimintakyvyn arvioinnin. Tuki- ja taitovalmennussuunnitelmassa määritellään vahvuudet, kehittämiskohteet, tavoitteet, keinot ja tarvittava tuki.

LivingSkills Nepsy

 

 

LivingSkills Nepsy –työväline on tarkoitettu neuropsykiatristen häiriöiden kuntoutukseen. Työkalu sisältää toimintakyvyn itsearvioinnin ja työntekijän arvion sekä vahvuudet, kehittämiskohteet, tavoitteet ja keinot sisältävän taitovalmennussuunnitelman.

LivingSkills NepsyKuntoutus-työväline on laajempi kuvallinen versio erityisesti autismikirjon häiriöiden kuntoutukseen esimerkiksi asumispalveluissa. Työkalu sisältää toimintakyvyn itsearvioinnin sekä läheisen ja työntekijän arvion. Työvälineen avulla tehdään vahvuudet, kehittämiskohteet, tavoitteet ja keinot sisältävä taitovalmennussuunnitelma.

LivingSkills Omaisen hyvinvointi

LivingSkills KeVa ja LivingSkills NepsyKuntoutus sisältävät myös läheisten tilannetta kartoittavan työvälineen. LivingSkills Omaisen hyvinvointi –työväline on tarkoitettu omaisten tilanteen, yhteistyösuhteen ja tuen tarpeen arvioimiseen. Läheisen sairastuminen tai tuen tarve kuormittaa usein myös omaisia ja vaatii heiltä sopeutumista. Esimerkiksi mielenterveyspotilaiden omaisilla on huomattavan suuri riski itsekin sairastua masennukseen. Omaiset tarvitsevat tukea jaksamiseensa ja pitävät yhteistyötä ammattihenkilöiden kanssa tärkeänä.