LivingSkills Premium

LivingSkills Premium on räätälöity työväline juuri sinun organisaatiosi tai asiakasryhmäsi tarpeisiin.

Digitaalinen alusta on räätälöitävissä organisaation omilla kysymyksillä. Räätälöitävät tuotteet luodaan palvelumuotoilun keinoin. Monilla organisaatioilla olemassa olevia arviointilomakkeita. Nämä voidaan koota yhteen ja asiakasyrityksen arviointitarpeisiin voidaan tarjota entistä käyttökelpoisempi ja toimivampi työväline.
Sovellus mahdollistaa myös organisaatiotason tulosvertailun ja toiminnan tuloksellisuuden arvioinnin,
Olemassa olevaa digitaalista alustaa hyödynnetään uusien arviointityökalujen luomisessa.

Esimerkkinä Premium-tuotteesta on kirurgien leikkauskoulutustarpeisiin kehitetty työkalu taitotavoitteiden asettamista ja seurantaa varten.

Mihin tarpeeseen juuri sinä tarvitsisit arviointityökalua?

Osaksi ekosysteemiä?

Räätälöimme myös usemman yrityksen yhteiskäyttöön tehtyjä sovelluksia, jotka ovat erityisen käyttökelpoisia silloin kun sama asiakas on samaniakaisesti usean eri organisaation palveluissa.

  • Tiedot tallennetaan pilvipalvelimelle asiakkaan tunnisteella
  • Kaikki organisaatiot, joilla on käyttäjätunnukset, pääsevät tarkastelemaan tietoja
  • Jos palvelunkäyttäjä on samanaikaisesti useamman organisaation asiakkaana, samaa kehitys- tai tukisuunnitelmaa voidaan täydentää tai tarkastella eri tahoilla
  • Mahdollista silloin, kun useammalla organisaatiolla on sama sovellus käytössä