Työyhteisötyövälineet

Työvälineet ovat itsearviointilomakkeita, jotka sisältävät yksilöllisen kehityssuunnitelman.

Työvälineet vahvistavat koko työyhteisön osallisuutta ja työssä jaksamista.

 

 

LivingSkills Kehityskeskustelu

LivingSkills Kehityskeskustelu –työvälineen avulla työntekijä arvioi työyhteisöön, toiminnan johtamiseen, työn kuormitukseen, motivaatioon sekä osaamis- ja koulutustarpeisiin liittyviä tekijöitä.

Yhdessä esimiehen kanssa tehdään organisaation strategisiin tavoitteisiin, työntekijän vahvuuksiin ja kehityshaasteisiin liittyvä kehityssuunnitelma.

LivingSkills Esimiestaidot

LivingSkills Esimiestaidot on arviointityöväline esimiesasemassa olevien työntekijöiden kehityskeskusteluun.
Yhdessä arvioidaan keskeisiä esimiestaitoja, kuten haastamista, visiointia, osallistamista, esimerkillä johtamista ja palkitsemista. Omista luontaisista, persoonallisuuteen liittyvistä vahvuuksista tehdään itsearviointi.

Taitojen vahvistamiseksi asetetaan tavoitteet. Esimiehen kykyjen hyödyntämiseksi ja vahvistamiseksi tehdään organisaation strategisiin tavoitteisiin liittyvä henkilökohtainen kehityssuunnitelma.

 

 

 

LivingSkills Työntekijän vahvuudet

LivingSkills Työntekijän vahvuudet–työvälineen avulla voidaan arvioida työntekijän osaamista ja luontaisia vahvuuksia. Työntekijä tekee itsearvioinnin alaistaidoista, työyhteisötaidoista, muutos- ja kehitysvalmiudesta sekä omista luontaisista persoonallisuuteen liittyvistä vahvuuksista.

Arviointia voidaan hyödyntää esimiestyössä ja työyhteisön kehittämisessä. Työvälineen avulla voidaan tehdä henkilökohtainen kehityssuunnitelma työssä tarvittavien vahvuuksien hyödyntämisestä ja taitopuutteiden vahvistamisesta.