LivingSkills taitovalmennustyökalu

LivingSkills tuoteperheen räätälöitävät työkalut on tehty juuri sinun tarpeisiisi.

Digitaalinen LivingSkills – taitovalmennuksessa kartoitetaan vahvuudet ja tuen tarpeet,  valitaan kehityskohteet, asetetaan tavoitteet ja tehdään taitovalmennus- tai tukisuunnitelma.  Edistymistä ja toiminnan tuloksellisuutta seurataan sekä yksilö- että organisaatiotasolla.

TUTUSTU TYÖVÄLINEISIIMME

Työkalu vaikuttaviin hankintoihin

Maksatko tuloksista vai suoritteista?

Työväline on myös hallinnon työkalu.  Digitaalinen työväline muuntaa yksilökohtaiset tavoitteet organisaatiotason dataksi.  Organisaatiossa voidaan seurata eri yksiköiden toiminnan tuloksellisuutta. LivingSkills on myös tulosperusteisen hankinnan apuväline ja mahdollistaa eri palveluntuottajien vertailun.

LUE LISÄÄ

On aika muuttaa toimintakulttuuria.

Asiakkaan oma osallisuus nostetaan keskiöön.

Haastamme toimintakykyarviointia tekevät ammattilaiset ajattelemaan ja toimimaan uudella tavalla, Vahvuuksien korostaminen ja haasteiden näkeminen taitopuutteina - asiantuntija- ja ongelmakeskeisen ajattelun sijaan - motivoi sekä asiakkaita että työntekijöitä.

TÄHÄN USKOMME

Taitovalmennuksella tuloksia

Toipumisorientaatio pohjautuu toivoon ja merkityksellisyyden kokemuksiin

Jokaisella on taitoja, joita voidaan hyödyntää. Haasteiden näkeminen taitopuutteina mahdollistaa uusien taitojen opettelemisen. Tavoitteellisella toiminnalla on suunta ja päämäärä. Kun tavoitteet on määritelty, onnistumista voidaan mitata.  Voimavarat, osallisuus ja mielen hyvinvointi ovat toipumisorientaatioon perustuvan asiakastyön kulmakiviä.

TUTUSTU ARTIKKELEIHIMME