LivingSkills taitovalmennustyökalu

LivingSkills motivoi muutokseen

Digitaalinen LivingSkills – motivaatiotyökalu auttaa saavuttamaan omat tavoitteet kuntoutuksessa ja taitovalmennuksessa.

Taitovalmennustyökalumme avulla:

1) Tehdään taitojen ja taitopuutteiden kartoitus
2) Määritellään omat, itselle tärkeät tavoitteet
3) Tehdään konkreettinen suunnitelma uusien taitojen oppimiseksi tai elämänlaadun parantamiseksi
4) Seurataan edistymistä ja mitataan onnistumista
5) Saadaan toimiva taitovalmennus- tuki- tai kuntoussuunnitelma

TUTUSTU TYÖVÄLINEISIIMME

Työkalu vaikuttaviin hankintoihin

Maksatko tuloksista vai suoritteista?

Työväline on myös hallinnon työkalu.  Digitaalinen työväline muuntaa yksilökohtaiset tavoitteet organisaatiotason dataksi.  Organisaatiossa voidaan seurata eri yksiköiden toiminnan tuloksellisuutta. LivingSkills on myös tulosperusteisen hankinnan apuväline ja mahdollistaa eri palveluntuottajien vertailun.

LUE LISÄÄ

Motivaatio on kytköksissä osallisuuteen

Itselle tärkeät tavoitteet motivoivat muutokseen

Uskomme, että jokainen meistä tekee koko ajan parhaansa niillä taidoilla ja resursseilla, joita kullakin hetkellä on. Motivaatio on kytköksissä osallisuuteen ja itselle tärkeisiin tavoitteisiin. Haastamme toimintakykyarviointia tekevät ammattilaiset ajattelemaan ja toimimaan uudella tavalla asiantuntija- ja ongelmakeskeisen ajattelun sijaan. Omat tavoitteet, vahvuuksien korostaminen ja haasteiden näkeminen taitopuutteina auttavat saavuttamaan tuloksia. Kun taitopuutteiden sijaan opitaan uusia taitoja, kokonaisvaltainen muutos on mahdollinen.

TÄHÄN USKOMME

Taitovalmennuksella tuloksia

Toipumisorientaatio pohjautuu toivoon ja merkityksellisyyden kokemuksiin

Voimavarat, osallisuus ja mielen hyvinvointi ovat toipumisorientaatioon perustuvan työtavan kulmakiviä. Jokaisella on taitoja, joita voidaan hyödyntää. Haasteiden näkeminen taitopuutteina mahdollistaa uusien taitojen opettelemisen. Pienten edistysaskelien huomaaminen ja saatu tuki motivoi harjoittelemaan uusia taitoja. Tavoitteellisella toiminnalla on suunta ja päämäärä.

TUTUSTU ARTIKKELEIHIMME