Motivoiva asiakastyö

Motivoiva asiakastyö
LivingSkills

MOTIVOIVA ASIAKASTYÖ-PAKETTI

Motivoiva asiakastyö -paketti sisältää:

  • OMATAHTO toipumisorientaatio- verkkovalmennuksen
  • LivingSkills Kuntoutus ja LivingSkills Elämänkartoitus- työvälineet
  • Toipumisorientaatio- ja Mielen hyvinvointi -itsearviointityövälineet
  • Työntekijän orientaatio ja palaute työntekijälle – työvälineet

Oman työn kehittämiseen ja asiakastyöhön saadaan käytännön työvälineitä. Valmennuksen ja uusien työvälineiden avulla on  helppoa omaksua toipumisorientaatiolähtöinen työtapa ja vahvistaa asukkaiden osallisuutta asumisyksiköissä.  Koko työyhteisön ammatillista osaamista ja toipumisorientaatiolähtöistä asennetta vahvistetaan. Päämääränä on vahvistaa toipumisorientaatiota toiminnan viitekehyksenä ja vallitsevana toimintatapana asumispalveluissa.