LivingSkills

Leader™

LivingSkills Leader

LivingSkills Leader™ -työkalupakki

LivingSkills Lähijohtamisen taidot
Itsereflektioon ja motivoivan johtamisen taitojen vahvistamiseen

LivingSkills Kehityskeskustelu
Motivaation ja työhyvinvoinnin vahvistamiseen
Työntekijöiden osallisuuden vahvistamiseen ja strategiaan sitouttamiseen

LivingSkills Työntekijän vahvuudet
Työntekijän työntekijä- ja työyhteisötaitojen sekä muutos- ja kehitysvalmiuden kartoitukseen

LivingSkills Luontaiset vahvuudet
Työntekijöiden omien luontaisen vahvuuksien tunnistamiseen ja vahvistamiseen

LivingSkills Palaute lähijohtajalle
Työntekijä arvioi lähijohtajansa keskeisiä johtamistaitoja
Työvälinettä hyödynnetään kehityskeskusteluissa lähijohtaja–työntekijäsuhteen kehittämiseksi

LivingSkills Työntekijän orientaatio ja Palaute työntekijälle
Toipumisorientaatiolähtöisen työtavan vahvistamiseen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yksiköissä

LivingSkills Leader™ -toimintamalli pohjautuu tutkitusti vaikuttaviin menetelmiin

Toimintamallin taustalla on sisäistä motivaatiota vahvistava lähestymistapa: työyhteisön sisäistä motivaatiota vahvistetaan uudella toimintamallilla. Työyhteisössä keskitytään olemassa olevien vahvuuksien tunnistamiseen, uusien taitojen opetteluun sekä sisäisen motivaation vahvistamiseen. Työskentely lähtee työntekijän omista tavoitteista ja lähijohtajan rooli muuttuu sparraajaksi. LivingSkills toimintamallin taustalla organisaatiopsykologiset ja transformatiivisen johtamisen viitekehykset.

Toimintatavan muutos tapahtuu kuin itsestään LivingSkills työvälineiden avulla, koska digitaaliset työvälineet ohjaavat koko työyhteisöä toimimaan osallistavan ja motivoivan työtavan periaatteiden mukaan.

Sama digitaalinen alusta – kohderyhmäkohtaiset sisällöt

Samassakin yksikössä voi olla useaan eri asiakasryhmään kuuluvia asiakkaita. Kun otat LivingSkills-sovelluksen käyttöön, voit valita kullekin asiakkaalle juuri hänen tarpeitaan vastaavan työvälineen.

Kohderyhmäkohtaiset työvälinepaketit on kehitetty asiakkaidemme tarpeista lähtien palvelumuotoilun keinoin yhteistyössä alan ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden kanssa.

Työntekijä näkee kaikki asiakkaansa samasta näkymästä. Geneerinen alusta sisältää samat toiminallisuudet, mutta eri sisällöt eri asiakasryhmille.

LivingSkills digitaalinen alusta

LivingSkills Leader™ -työvälinepaketti sisältää kuusi työvälinettä lähijohtamisen tueksi

MOTIVOIVA JOHTAMINEN

LivingSkills Lähijohtamisen taidot™

LivingSkills Lähijohtamisen taidot on arviointityöväline lähijohtajien kehityskeskusteluun.

Yhdessä arvioidaan keskeisiä johtamistaitoja, kuten haastamista, visiointia, osallistamista, esimerkillä johtamista ja palkitsemista. Omista luontaisista, persoonallisuuteen liittyvistä vahvuuksista tehdään itsearviointi.

Taitojen vahvistamiseksi asetetaan tavoitteet. Lähijohtajan kykyjen hyödyntämiseksi ja vahvistamiseksi tehdään organisaation strategisiin tavoitteisiin liittyvä henkilökohtainen kehityssuunnitelma.

Työntekijän vahvuudet

LivingSkills Työntekijän vahvuudet™

LivingSkills Työntekijän vahvuudet -työvälineen avulla työntekijä voi tunnistaa omaa osaamistaan ja omia vahvuuksiaan.

 • Työntekijä tekee itsearvioinnin alaistaidoista, työyhteisötaidoista sekä muutos- ja kehitysvalmiudesta
 • Arviointia voidaan hyödyntää mm. uuteen työntekijään tutustuessa ja itsensä kehittämisessä
Kehityskeskustelu

LivingSkills Kehityskeskustelu™

Motivoiva johtaminen on osallistavaa johtamista. LivingSkills Kehityskeskustelu -työvälineen avulla työntekijä arvioi työyhteisöön, toiminnan johtamiseen, työn kuormitukseen, motivaatioon sekä osaamis- ja koulutustarpeisiin liittyviä tekijöitä.

Yhdessä lähijohtajan kanssa tehdään organisaation strategisiin tavoitteisiin, työntekijän vahvuuksiin ja kehityshaasteisiin liittyvä kehityssuunnitelma.

Palaute

LivingSkills Palaute lähijohtajalle™

Työntekijä arvioi lähijohtajansa keskeisiä johtamistaitoja ja niiden merkitystä omassa työssään. Työvälinettä hyödynnetään kehityskeskusteluissa lähijohtaja–työntekijäsuhteen kehittämiseksi

Luontaiset vahvuudet

LivingSkills Luontaiset vahvuudet™

Työntekijä voi tehdä itsearvioinnin omista luontaista vahvuuksista työvälineen avulla. Omien luontaisten vahvuuksien tunnistaminen lisää itsetuntemusta ja auttaa löytämään itseä motivoivia työtehtäviä ja työskentelytapoja. Arviointia voidaan hyödyntää mm. rekrytoinneissa ja uuteen työntekijään tutustuessa.

LivingSkills Bonus - itsearviointityövälineet

LivingSkills Työntekijän orientaatio ja Palaute työntekijälle™

Tunnistatko omat vahvuutesi ja kehityskohteesi toipumisorientaatiolähtöisen työtavan toteuttajana? Onneksi nämäkin ovat taitoja joita voidaan harjoitella. Parhaat sparraajat tähän ovat omat asiakkaasi, joilta saat palautetta taidoistasi.

Tee näin!

LivingSkills Tee näin
 1. Valitse työyhteisösi tarpeisiin parhaiten soveltuva LivingSkills-työvälinepaketti (esim. LivingSkills Recovery tai LivingSkills Family)
 2. Voit valita kustakin paketista niin monta työvälinettä kuin haluat. Yhdellä asiakkaalla käytetään yhtä työvälinettä (esim. LivingSkills Kuntoutuminen tai LivingSkills Vanhemmuuden taidot)
 3. Lisäksi voit valita LivingSkills Bonus -paketista 1–3 itsearviointityövälinettä (esim. LivingSkills Elämänlaatu). LivingSkills Bonus -työvälineitä voidaan käyttää varsinaisen työvälineen ohella oheistyövälineinä kaikilla asiakkailla
 4. Saat juuri teidän tarpeisiinne sopivat työvälineet käyttöösi

Pilvipalvelupohjaisen työvälineen käyttöönotto on erittäin helppoa ja vaivatonta

Saat tietoturvallisen ja käyttövalmiin verkkoaseman organisaatiollesi avaimet käteen -palveluna. Intuitiivisen ohjelman käyttö on myös helppoa ilman pitkiä ja kalliita käyttöönottokoulutuksia. Käyttöönotto sujuu asiakkuuspäällikkömme vahvalla tuella ja verkkokoulutuksena toteuttavalla perehdytyksellä helposti ja nopeasti.

LivingSkills Mix & Match

Jäitkö kaipaamaan vielä jotakin työvälinettä?

Kokoa oma LivingSkills MIX & MATCH -pakettisi kaikista LivingSkills-työvälineistä!

Valitse ja tilaa oma pakettisi

Valitse ja tilaa oma pakettisi
 1. LIVINGSKILLS RECOVERY mielenterveys- ja päihdepalveluihin
 2. LIVINGSKILLS SOCIAL RECOVERY sosiaaliseen kuntoukseen ja työvalmennukseen
 3. LIVINGSKILLS CARE vammaispalveluihin, hoivapalveluihin ja terveydenhuollon palveluihin
 4. LIVINGSKILLS FAMILY perhetyöhön sekä lasten ja nuorten kanssa työskentelyyn
 5. LIVINGSKILLS ED syömishäiriöiden perhepohjaiseen hoitoon
 6. LIVINGSKILLS LEADER lähijohtamisen tueksi
 7. LIVINGSKILLS SOCIETY järjestöjen tarpeisiin ja vaikuttavuuden arviointiin
 8. LIVINGSKILLS MIX & MATCH juuri sinun tarpeisiisi
 9. LIVINGSKILLS BONUS itsearviointityövälineet täydentämään valittua pakettia

Ammatilliset LivingSkills-verkkovalmennukset

LivingSkills tarjoaa omalla TrainingSkills-alustallaan motivaation ja taitojen vahvistamiseen erikoistuneita verkkovalmennuksia sekä eri alojen asiantuntijoille että yksityishenkilöille, jotka haluavat kehittyä joko ammatillisesti tai omassa henkilökohtaisessa elämässään.

Sekä LivingSkills-työvälineitä että -verkkovalmennuksia yhdistää sama tavoite: haluamme tehdä ihmisistä oman elämänsä päähenkilöitä ja sankareita.

Uudet vaikuttavat hoitomuodot parantavat syömishäiriön ennustetta ja vähentävät syömishäiriöiden kustannuksia. Koulutuksen aikana saadaan perustietoa syömishäiriöön sairastuneen kanssa työskentelystä ja opetellaan New Maudsleyn malliin pohjautuvan psykoedukatiivisen perheinterventiomallin perusperiaatteet.

Haluatko muuttaa hoitokulttuuria asiantuntujakeskeisestä asiakaskeskeiseksi, voimaannuttavaksi ja asiakkaiden omaa osallisuutta vahvistavaksi?

Koulutus antaa uusia käytännön työvälineitä sekä oman työn kehittämiseen että asiakastyöhön ja vahvistaa toipumisorientaatiota toiminnan viitekehyksenä ja vallitsevana toimintatapana koko työyhteisössä.

Kohtaatko työssäsi asiakkaita, jotka tarvitsevat tukea tunnesäätelyyn, vuorovaikutukseen tai ahdistuksen hallintaan?

Koulutus on ammatillista täydennyskoulutusta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään asiakkaita, jotka tarvitsevat tukea tunnesäätelyyn, vuorovaikutukseen tai ahdistuksen hallintaan.

Haluatko saada käytännön työvälineitä asiakastyöhön ja hyödyntää psykoedukaatiota kuntoutuksessa?

Psykoedukaatio voimauttaa asiakasta työskentelemään aktiivisesti oman toipumisen ja sairauden pahenemisvaiheiden ennaltaehkäisyn eteen.

Haluatko vahvistaa lähijohtamisen taitojasi johtaa kehittyvää työyhteisöä?

Saat konkreettisia työvälineitä ja neuvoja siihen, miten kehitys tai muutosprosessi toteutetaan osallisuutta ja jaettua visiota korostavalla tavalla jokaisen yksilölliset tarpeet huomioiden.

Koulutuskokonaisuudessa tutustutaan keskeisiin dialektisen käyttäytymisterapian yksilötyön periaatteisiin ja perusstrategioihin.

Kurssi on syventävää koulutusta DKT:n perusteet ja taitoalueet -koulutuksen käyneille.

 • Kiitos, haluan saada tietoa uusista verkkovalmennuksista!

  Anna sähköpostiosoitteesi, niin saat meitä postia palveluistamme ja uusista valmennuksistamme.
LivingSkills