Tunnesäätely

Tunnesäätely
LivingSkills

TUNNESÄÄTELY-PAKETTI

Tunnesäätely-paketti sisältää:

Oman työn kehittämiseen ja asiakastyöhön saadaan käytännön työvälineitä. Valmennuksen ja uusien työvälineiden avulla on helppoa omaksua DKT-lähtöinen työtapa ja vahvistaa asiakkaiden tunnesäätelytaitoja taitovalmennusryhmien avulla.

LivingSkills