LivingSkills Toipumisorientaatio

LivingSkills toipumisorientaatio

VAIKKA SAIRAUS EI PARANISI, VOI SILTI TOIPUA

Toipumisorientaatiolla tarkoitetaan uuden, itselle merkityksellisen elämän luomista psyykkiseen tai muuhun pitkäaikaissairauteen sairastumisen jälkeen. Vaikka sairaus ei kokonaan paranisi tai paluuta aikaan ennen sairastumista olisi, on mahdollista toipua.

LivingSkills Toipumisorientaatio on Recovery Assesment Scale -arviointiin pohjautuva itsearviointi, jonka avulla kartoitetaan toiveikkuutta, oman näköistä elämää, pärjäämistä, suhdetta itseen ja muihin, itselle merkityksellistä tekemistä sekä avun pyytämistä ja saamista.

Työväline sopii kaikille pitkäaikaisesta sairaudesta toipuville. Toipuminen tarkoittaa itselle merkityksellistä elämää ja identiteettiä sekä uskoa, toivoa ja luottamusta tulevaisuuteen. Toipujan oman osallisuus, ihmissuhteet ja voimaantuminen ovat toipumisorientaation keskiössä.

“LivingSkills –työvälineet ovat erinomainen menetelmäperhe, jolla voidaan tukea ja seurata kuntoutujan sosiaalisten taitojen ja toimintakyvyn kehitystä toipumisorientaation hengessä. LivingSkills työvälineet ovat luotettavia, vaikuttavia ja vaikutukset pystytään mittaamaan.”
– PsT Esa Nordling, kehittämispäällikkö, Mielenterveysyksikkö, THL