LivingSkills

LivingSkills Recovery™

LivingSkills Recovery

LivingSkills Recovery -työkalupaketti

LivingSkills Kuntoutuminen
Mielenterveyskuntoutukseen ja sosiaalisen tuen palveluihin

LivingSkills Elämänkartoitus
Kotiin vietäviin palveluihin ja tilannekartoitukseen

LivingSkills Interventio
Nopeaan tilannekartoitukseen
Kriisi- ja traumatyöhön

LivingSkills Nepsy ja NepsyKuntoutus
Neuropsykiatristen häiriöiden tunnistamiseen
Neuropsykiatriseen kuntoutukseen

LivingSkills Päihdekuntoutuminen
Taitopohjaiseen päihdekuntoutukseen

LivingSkills Tunnesäätely
Tunnesäätelyvaikeuksien taitokartoitukseen
Tunne-elämän epävakauden hoitoon

LivingSkills Recovery -toimintamalli pohjautuu tutkitusti vaikuttaviin menetelmiin

Toimintamallin taustalla on toipumisorientaatiolähtöinen taitopohjainen lähestymistapa: asiakkaan sisäistä motivaatiota vahvistetaan uudella toimintamallilla. Asiakkaan vaikeudet nähdään taitopuutteina ja hoitosuhteessa keskitytään olemassa olevien vahvuuksien tunnistamiseen, uusien taitojen opetteluun sekä sisäisen motivaation vahvistamiseen. Työskentely lähtee asiakkaan omista tavoitteista ja työntekijän rooli muuttuu vastuunkantajasta sparraajaksi. LivingSkills-toimintamallin taustateoriat ovat toipumisorientaation lisäksi dialogisuus, dialektisuus sekä voimavara- ja ratkaisukeskeinen lähestymistapaa.

Toimintatavan muutos tapahtuu kuin itsestään LivingSkills-työvälineiden avulla, koska digitaaliset työvälineet ohjaavat työntekijöitä toimimaan osallistavan ja motivoivan työtavan periaatteiden mukaan.

Klikkaa kuvaa ja katso video LivingSkills-toimintamallista!

Sama digitaalinen alusta – kohderyhmäkohtaiset sisällöt

Samassakin yksikössä voi olla useaan eri asiakasryhmään kuuluvia asiakkaita. Kun otat LivingSkills-sovelluksen käyttöön, voit valita kullekin asiakkaalle juuri hänen tarpeitaan vastaavan työvälineen.

Kohderyhmäkohtaiset työvälinepaketit on kehitetty asiakkaidemme tarpeista lähtien palvelumuotoilun keinoin yhteistyössä alan ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden kanssa.

Työntekijä näkee kaikki asiakkaansa samasta näkymästä. Geneerinen alusta sisältää samat toiminallisuudet, mutta eri sisällöt eri asiakasryhmille.

LivingSkills digitaalinen alusta

Recovery-työvälinepaketti sisältää kuusi työvälinettä asiakastyöhön ja bonuksena kolme itsearviointityövälinettä asiakkaille

LivingSkills Kuntoutuminen motivoi toipumaan

LivingSkills Kuntoutuminen™

Toipumisorientaatioon perustuva toimintamalli lähtee siitä, että toipuja ei ole oman elämänsä sivustakatsoja vaan päähenkilö. LivingSkills Kuntoutuminen -motivaatiotyövälinettä käytetään hoitosuhteessa rikastuttamaan vuorovaikutusta ja vahvistamaan toipujan aitoa osallisuutta.

Alunperin työväline on kehitetty mielenterveyskuntoutujien tarpeisiin, mutta sitä voidaan käyttää myös muiden asiakasryhmien, kuten sosiaalista tukea tarvitsevien nuorten kanssa.

"Olemme täällä kaikki yhtä mieltä siitä, että Livingskills on erittäin mielenkiintoinen ja asiakaslähtöinen. Hyvänä koetaan, että työskentely tapahtuu asukkaan ja työntekijän välisessä tiiviissä vuorovaikutuksessa ja lomaketta täytetään yhdessä."
- Porin psykososiaaliset palvelut

LivingSkills Interventio nopeaan tilannekartoitukseen

LivingSkills Interventio™

LivingSkills Interventio on digitaalinen työväline, joka on tarkoitettu avopalveluihin ja kriisityöhön.

Työkalu sisältää käyttäjän itsearvioinnin ja muutaman nykytilanteeseen, tavoitteisiin ja keinoihin liittyvän kysymyksen.

"LivingSkills Interventio -työväline konkretisoi asiakkaalle hänen omaa edistymistään ja interventiosta saatua hyötyä, kun alku- ja loppuarviointia verrataan keskenään. Sekä numeroarviointi että avokysymykset ovat toimivia. Työväline toimii joustavasti sekä lyhyissä kriisi-interventioissa että pidemmissä asiakassuhteissa."
- Tampereen mielenterveysseura

LivingSkills Päihdekuntoutuminen sisäisen motivaation vahvistamiseen

LivingSkills Päihdekuntoutuminen™

LivingSkills Päihdekuntoutuminen -motivaatiotyökalu pohjautuu toipumisorientaatiolähtöiseen taitopohjaiseen lähestymistapaan: asiakkaan sisäistä motivaatiota vahvistetaan uudella toimintamallilla.

Päihteiden ongelmakäyttö nähdään asiakkaan epäonnistuneena ratkaisuyrityksenä oman elämän vaikeuksiin. Ongelmakäyttöön johtaneet vaikeudet nähdään taitopuutteina ja hoitosuhteessa keskitytään olemassa olevien vahvuuksien tunnistamiseen, uusien taitojen opetteluun sekä sisäisen motivaation vahvistamiseen ulkoisen kontrollin sijaan.

"Käytimme LivingSkillsiä päihdekuntoutuksessa ja se oli erinomainen työväline yksilötyön tueksi. Suunnitelman luominen kävi työskentelyn pohjalta helposti. Työvälineen avulla pystyy puhumaan asioista, joita ei muuten tule puheeksi".
- Kuntoutus-Silta, Siltavalmennusyhdistys ry.

 

LivingSkills Nepsy neuropsykiatriseen kuntoutukseen

LivingSkills Nepsy™

Nepsy-työväline on tarkoitettu neuropsykiatristen häiriöiden kuntoutukseen.

LivingSkills NepsyKuntoutus-työväline on laajempi kuvallinen versio erityisesti autismikirjon häiriöiden kuntoutukseen esimerkiksi asumispalveluissa.

"Nepsypiirteiset 28-35-vuotiaat asiakkaat ovat olleet motivoituneita täyttämään lomaketta."
- Pirkanmaan asumispalvelut

"Nepsy-asukkaalle tosi hyvä selkeyden ja kattavuuden vuoksi."
- Porin kaupungin psykosiaaliset palvelut

LivingSkills Recovery

LivingSkills Elämänkartoitus™

Porissa kehitettyä LivingSkills Elämänkartoitus -motivaatiotyövälinettä käytetään erityisesti kotiin vietävissä palveluissa tekemään asiakkaan omista unelmista totta.

Elämänkartoitus-työvälineellä tarkastellaan mm. opiskelua ja työelämää, arjen sujumista, ihmissuhteita, hyvinvointia, voimavaroja ja vahvuuksia.

Tunnesäätely

LivingSkills Tunnesäätely™

DKT-pohjainen LivingSkills Tunnesäätely auttaa tunnistamaan taitopuutteita ja oppimaan uusia vuorovaikutus- ja tunnesäätelytaitoja sekä ahdistuksen hallintataitoja, jotka helpottavat elämää ja vähentävät itselle haitallista käyttäytymistä.

Elämänkriiseihin, päihdeongelmiin ja mielenterveysongelmiin liittyy usein vaikeuksia ilmaista tunteita tai säädellä erilaisten tunnereaktioiden voimakkuutta. Osalla asiakkaista voi olla myös psykiatrisena diagnoosina tunne-elämän epävakaus.

Tee näin!

LivingSkills Tee näin
 1. Valitse työyhteisösi tarpeisiin parhaiten soveltuva LivingSkills-työvälinepaketti (esim. LivingSkills Recovery tai LivingSkills Family)
 2. Voit valita kustakin paketista niin monta työvälinettä kuin haluat. Yhdellä asiakkaalla käytetään yhtä työvälinettä (esim. LivingSkills Kuntoutuminen tai LivingSkills Vanhemmuuden taidot)
 3. Lisäksi voit valita LivingSkills Bonus -paketista 1–3 itsearviointityövälinettä (esim. LivingSkills Elämänlaatu). LivingSkills Bonus -työvälineitä voidaan käyttää varsinaisen työvälineen ohella oheistyövälineinä kaikilla asiakkailla
 4. Saat juuri teidän tarpeisiinne sopivat työvälineet käyttöösi

Pilvipalvelupohjaisen työvälineen käyttöönotto on erittäin helppoa ja vaivatonta

Saat tietoturvallisen ja käyttövalmiin verkkoaseman organisaatiollesi avaimet käteen -palveluna. Intuitiivisen ohjelman käyttö on myös helppoa ilman pitkiä ja kalliita käyttöönottokoulutuksia. Käyttöönotto sujuu asiakkuuspäällikkömme vahvalla tuella ja verkkokoulutuksena toteuttavalla perehdytyksellä helposti ja nopeasti.

LivingSkills Bonus – itsearviointityövälineet

Kun valitset LivingSkills Family -työvälineet asiakastyön työvälineeksi ja tuen tarpeen arvioitiin, saat bonuksena 1–3 valitsemaasi itsearviointityövälinettä kaikille asiakkaille.

Itsearviointityövälineitä voit käyttää oheistyökaluna kaikille asiakkaille sekä itsenäisenä työvälineenä joillekin asiakasryhmille.

LivingSkills Elämänlaatu
Elämänlaadun itsearviointiin

LivingSkills Toipumisorientaatio
Voimaantumisen tukemiseen
Työväline sopii kaikille pitkäaikaisesta sairaudesta toipuville

LivingSkills Perheenjäsenen hyvinvointi
Omaisten tilanteen kartoitukseen ja jaksamisen tukemiseen

LivingSkills Mielen hyvinvointi
Positiivisen mielenterveyden vahvistamiseen

LivingSkills Palaute työntekijälle
Toipumiorientaatiolähtöisen työtavan vahvistamiseen

Valitse ja tilaa oma pakettisi

Valitse ja tilaa oma pakettisi
 1. LIVINGSKILLS RECOVERY mielenterveys- ja päihdepalveluihin
 2. LIVINGSKILLS SOCIAL RECOVERY sosiaaliseen kuntoukseen ja työvalmennukseen
 3. LIVINGSKILLS CARE vammaispalveluihin, hoivapalveluihin ja terveydenhuollon palveluihin
 4. LIVINGSKILLS FAMILY perhetyöhön sekä lasten ja nuorten kanssa työskentelyyn
 5. LIVINGSKILLS ED syömishäiriöiden perhepohjaiseen hoitoon
 6. LIVINGSKILLS LEADER lähijohtamisen tueksi
 7. LIVINGSKILLS SOCIETY järjestöjen tarpeisiin ja vaikuttavuuden arviointiin
 8. LIVINGSKILLS MIX & MATCH juuri sinun tarpeisiisi
 9. LIVINGSKILLS BONUS itsearviointityövälineet täydentämään valittua pakettia
LivingSkills Mix & Match

Jäitkö kaipaamaan vielä jotakin työvälinettä?

Kokoa oma LivingSkills MIX & MATCH -pakettisi kaikista LivingSkills-työvälineistä!

Ammatilliset LivingSkills-verkkovalmennukset

LivingSkills tarjoaa omalla TrainingSkills-alustallaan motivaation ja taitojen vahvistamiseen erikoistuneita verkkovalmennuksia sekä eri alojen asiantuntijoille että yksityishenkilöille, jotka haluavat kehittyä joko ammatillisesti tai omassa henkilökohtaisessa elämässään.

Sekä LivingSkills-työvälineitä että -verkkovalmennuksia yhdistää sama tavoite: haluamme tehdä ihmisistä oman elämänsä päähenkilöitä ja sankareita.

Uudet vaikuttavat hoitomuodot parantavat syömishäiriön ennustetta ja vähentävät syömishäiriöiden kustannuksia. Koulutuksen aikana saadaan perustietoa syömishäiriöön sairastuneen kanssa työskentelystä ja opetellaan New Maudsleyn malliin pohjautuvan psykoedukatiivisen perheinterventiomallin perusperiaatteet.

Haluatko muuttaa hoitokulttuuria asiantuntujakeskeisestä asiakaskeskeiseksi, voimaannuttavaksi ja asiakkaiden omaa osallisuutta vahvistavaksi?

Koulutus antaa uusia käytännön työvälineitä sekä oman työn kehittämiseen että asiakastyöhön ja vahvistaa toipumisorientaatiota toiminnan viitekehyksenä ja vallitsevana toimintatapana koko työyhteisössä.

Kohtaatko työssäsi asiakkaita, jotka tarvitsevat tukea tunnesäätelyyn, vuorovaikutukseen tai ahdistuksen hallintaan?

Koulutus on ammatillista täydennyskoulutusta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään asiakkaita, jotka tarvitsevat tukea tunnesäätelyyn, vuorovaikutukseen tai ahdistuksen hallintaan.

Haluatko saada käytännön työvälineitä asiakastyöhön ja hyödyntää psykoedukaatiota kuntoutuksessa?

Psykoedukaatio voimauttaa asiakasta työskentelemään aktiivisesti oman toipumisen ja sairauden pahenemisvaiheiden ennaltaehkäisyn eteen.

Haluatko vahvistaa lähijohtamisen taitojasi johtaa kehittyvää työyhteisöä?

Saat konkreettisia työvälineitä ja neuvoja siihen, miten kehitys tai muutosprosessi toteutetaan osallisuutta ja jaettua visiota korostavalla tavalla jokaisen yksilölliset tarpeet huomioiden.

Koulutuskokonaisuudessa tutustutaan keskeisiin dialektisen käyttäytymisterapian yksilötyön periaatteisiin ja perusstrategioihin.

Kurssi on syventävää koulutusta DKT:n perusteet ja taitoalueet -koulutuksen käyneille.

Konsultaatiot sotesektorin järjestöille

Tarvitsetteko apua järjestötoiminnan tai arviointikäytäntöjen kehittämiseen? Ota yhteyttä jos voimme olla avuksi!

 • Kiitos, haluan saada tietoa uusista verkkovalmennuksista!

  Anna sähköpostiosoitteesi, niin saat meitä postia palveluistamme ja uusista valmennuksistamme.